วัดพระธรรมกายร่วมกับวัดปันชารีฯบังกลาเทศ จัดบรรพชาสามเณร 80 รูป

วัดพระธรรมกายร่วมกับวัดปันชารี สันติปูร์อรัญกุฏิ จัดบรรพชาสามเณร 80 รูปในบังกลาเทศ สร้างศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 วัดปันชารี สันติปูร์อรัญกุฏิ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกับวัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชาสามเณรหมู่ จำนวน 80 รูป ณ วัดอริยคีรี บานาวิหาร เมืองรังกามาติ ประเทศบังกลาเทศ โดยมีพุทธศาสนิกชน รวมถึงผู้ปกครองของสามเณรเข้าร่วม ซึ่งพิธีกรรมเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีระบบระเบียบ รวมถึงมีขบวนดอกไม้ ขบวนธง ขบวนผู้ปกครอง สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานอย่างยิ่ง

ทั้งนี้โครงการบรรพชาสามเณรดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ วัดอริยคีรี บานาวิหาร เมืองรังกามาติ ประเทศบังกลาเทศ อบรมระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม พ.ศ. 2565 เพื่อให้กุลบุตรได้ศึกษาธรรมะ เป็นลูกชายที่ดีของพ่อแม่ เป็นต้นแบบด้านศีลธรรม และเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา

ขอบคุณ : https://www.facebook.com/110671857148408/posts/513152153567041/?sfnsn=mo

Leave a Reply