จับตา!!..พรรคไหนเอา-ไม่เอา “ประยุทธ์”

การเลือกตั้งที่คาดกันว่าจะเกิดขึ้นภายในต้นปีหน้าประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 62 ปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรองไว้มีทั้งหมด 91 พรรคการเมือง จะพาไปสำรวจพรรคการเมืองไหนบ้างที่สนับสนุนหรือไม่สนับสนุน หรือยังไม่แสดงจุดยืน เพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. รวมทั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่คาดว่าปีนี้มีประมาณ 51 ล้านกว่าคน

สำหรับประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งตั้งแต่อายุครบ 18 ปีขึ้นไป มีประมาณ 51,735,326 คน (สำรวจเดือนธันวาคมปี 2560)

เมื่อเจาะลงลึกไปที่ผู้มีอายุระหว่าง 18-26 ปี มีประมาณ 8,335,242 คน

บ่งเป็นผู้ชาย 4,244,597 คน – ผู้หญิง 4,090,645 คน

ายุระหว่าง 27-35 ปี มีประมาณ 8,383,933 คน

แบ่งเป็นผู้ชาย 4,226,639 คน ผู้หญิง 4,157,294 คน

อายุระหว่าง 36-50 ปี มีประมาณ 15,590,716 คน

แบ่งเป็นผู้ชาย 7,645,325 คน ผู้หญิง 7,945,391 คน

อายุระหว่าง 51-65 ปี มีประมาณ 12,459,866 คน

  แบ่งเป็นผู้ชาย 5,855,580 คน ผู้หญิง 6,604,286 คน

อายุ 66 ปีขึ้นไป มีประมาณ 6,956,569 คน  ซึ่งข้อมูลทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนเล็กน้อย เมื่อมีการอัพเดทข้อมูลช่วงเดือนธันวาคมนี้

–  ขณะที่สถิติการเลือกตั้งเมื่อปี 2554 พบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 46,939,549 คน

–  เลือกตั้งปี 2557 พบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 43,024,786 คน

ส่วนผู้ที่จะมีสิทธิเลือกตั้งปี 2562 ซึ่งต้องเกิดก่อนวันที่ 3 มกราคม 2544 ทางสำนักทะเบียนกลาง กรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย

อ้างข้อมูล ณ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า มีประมาณ 51,564,284 คน

/////////////////////////////////////////////

 

ขอบคุณภาพ..G-MM25

Leave a Reply