ร.ร.แสงเหนือสวีเดนนิมนต์พระธรรมทูตบรรยายฝึกปฏิบัติสมาธิ

เมื่อวันที่30 พ.ย.2561คณะครูโรงเรียนแสงเหนือ (Norrskenets Friskolan)เมืองโบเดน (Boden) ประเทศสวีเดน ได้นิมนต์พระวิเทศปุญญาภรณ์ หรือเจ้าคุณสวีเดน เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน บรรยายพิเศษ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนภาครัฐตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศสวีเดน ห่างจากกรุงสตอกโฮล์มประมาณ 1000 กิโลเมตร เนื่องจากปัจจุบันนี้ประเทศสวีเดนพยามที่จะให้านักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิดทั้งที่วัดและนิมนต์พระไปสอนในโรงเรียน

เจ้าคุณสวีเดนกล่าวว่า ประเทศสวีเดนเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ให้สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาและเพราะมองเห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาและสามารถที่จะฝึกปฏิบัติสมาธิเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทั้งการนั่งสมาธิและการเดินจงกรมและสอบถามปัญหาต่างๆ
ในแต่ละปีจะมีนักเรียนนักศึกษาทั้งระดับประถมจนถึงมหาวิทยาลัยมาศึกษาพระพุทธศาสนาที่วัดประมาณ 500 คน

นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ถวายภัตตาหารเพลแก่พระธรรมทูตทั้งสามรูป หลังจากนั้นเจ้าคุณสวีเดนจึงได้มอบด้ายมงคลได้สายสิญจน์เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนทุกทุกคนและเป็นเครื่องเตือนใจแก่คณะครูและนักเรียนเมื่อเสร็จแล้วจึงได้เดินทางกลับสต๊อก สตอกโฮล์ม ด้วยรถไฟเนื่องจากท่านมีงานกิจนิมนต์ ในกรุงสตอกโฮล์มในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน และก็จะมานักเรียนมาศึกษาพระพุทธศาสนาที่กรุงสตอกโฮล์มอีกด้วย

Cr.เพจวัดพุทธาราม แวร์มเดอ สวีเดน

Leave a Reply