มาดดร.กบ! เป็นอาจารย์พิเศษ ถวายความรู้แก่นิสิตม.สงฆ์’มจร’

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดร.ปภัสรา เตชะไพบูลย์ หรือดร.กบ ดารานักแสดง ศิษย์เก่าปริญญาเอก สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้เป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายวิชาประวัติพระพุทธศาสนา เพื่อถวายความรู้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มจร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่อาคารเรียนรวม มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ทาง MCUTV ได้บันทึกเทปเพื่อนำออกอากาศตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการต่อไป

Cr.เพจกองสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Leave a Reply