สมเด็จพระสังฆราชเสด็จไป ในการสรงน้ำศพหลวงพ่อวิริยังค์

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ข้อความว่า “วันพุธ ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปวัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ในการสรงน้ำศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล”

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เชิญสุพรรณบัฏ พัดยศ เครื่องประกอบสมณศักดิ์ ไปถวายหน้าโกศศพสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา สิริอายุ 100 ปี พรรษา 80 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ

Cr.เพจสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

Leave a Reply