“อนุชา”ชี้ปม 2 พส. เป็นเรื่องของสงฆ์ ไม่เกี่ยวฆราวาส

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากกรณีกระแสสังคมที่ 2 พระสงฆ์ คือ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และ พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ แสดงธรรมผ่านการไล้ฟ์สด ซึ่งมีประชาชนเข้ารับชมเป็นจำนวนมาก จนเกิดประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์จากภาคประชาชนบางส่วนมองว่าไม่เหมาะสม และอาจทำให้วงการสงฆ์เสื่อมเสีย

โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับและติดตามการดำเนินงานของทางสำนักงานเป็นหลัก ส่วนเรื่องของพระสงฆ์ เป็นส่วนที่มหาเถรสมาคมทำหน้าที่อยู่แล้ว ดังนั้น การกระทำดังกล่าวของ 2 พระสงฆ์ จึงเป็นสิ่งที่ทางมหาเถรสมาคมเป็นผู้ตัดสิน ทั้งเรื่องของเจตนา และผลประโยชน์อื่น เพราะถือว่าเป็นกิจของสงฆ์

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีที่มีการถกเถียงหรือเกิดข้อขัดแย้งในสังคมเป็นเรื่องปกติ แม้กระทั่งเรื่องศาสนา แต่ขอให้คนไทยแยกแยะความรู้จากหลักธรรมที่ได้รับและเจตนาในการสื่อสาร พร้อมร่วมใจกันทำนุบำรุงศาสนา หนึ่งในเสาหลักของชาติ และช่วยกันประคับประคองไม่ให้ศาสนามีความเสื่อมเสีย

Leave a Reply