หลายจังหวัดทั่วประเทศ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ”

วันที่ 15 พ.ค. 66 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในห้วงวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2566 ประชาชนไทยทั่วประเทศร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ อาทิ

1.จังหวัดอุดรธานี ที่วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี พระธรรมวิมลมุนี เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมพิธี

2.จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายจิรวัตร์ มณีโชติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมพิธี

3.จังหวัดปทุมธานี ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต อ.ธัญบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยมีผู้โลหิตจำนวน  211 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 22 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 22 ราย

4.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่บริษัทเพชรศรีวิชัย จำกัด  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน  47 ราย คิดเป็นปริมาณ 16,100 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 5 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคออวัยวะ 4 ราย

5. จังหวัดอุบลราชธานี ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 26 ราย

6.จังหวัดตรัง ที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง อำเภอเมืองตรัง นางมินตรา อรทัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 26 ราย คิดเป็นปริมาณ 8,800 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำ 4 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 5 ราย

7.กรุงเทพมหานคร ที่กองบัญชาการกองทัพไทย พลตรี ธวัชชัย ทรงศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกำลังพล กรมกำลังพลทหาร พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และข้าราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันประกอบกิจกรรมทางศาสนาและทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศาสนสถานและสถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัด เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

Leave a Reply