วัดธรรมปัญญารามบางม่วง เชิญร่วมงานสมโภช 1 ทศวรรษพระไภษัชย์พุทธเจ้า

วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม กำหนดการสมโภช 1 ทศวรรษ (10 ปี) พระไภษัชย์พุทธเจ้า ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2561 ภายในงานมีกิจกรรมคือ ปิดเงินพระไภษัชย์พุทธเจ้า พิธีปลุกเสกยาทิพย์ พระยูไล สืบชะตารามัญ สืบชะตาหลวงแบบล้านนา ผลิตภัณฑ์การเกษตรปลอดภัย มหกรรมร้านค้าราคาถูก ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งปีใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply