“เจ้าคณะภาค 6-7” ผสานกำลัง “กมธ.ศาสนาฯ สภาฯ” จัดอบรมบัญชีวัด แก้ปมเงินทอนวัด”ลำพูน-เชียงราย”

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (กมธ.) สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ตนและนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย นายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร นายนพดล แก้วสุพัฒน์ ที่ปรึกษากรรมาธิการ นายทองแดง เบ็ญจะปัก กรรมาธิการ นายสัมพันธ์ เสริมชีพ อนุกรรมาธิการฯ นายณพลเดช มณีลังกา อนุกรรมาธิการฯ ว่าที่ร้อยตรี สิริชัย ตุลยสุข อนุกรรมาธิการฯ นายประกรเกียรติญาณหาร เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ นางสาวสิริมนโฉมจันทร์ เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สภาฯ นางภิรมย์ เจริญรุ่ง นายภีม บุตรเพ็ง นายวัชรพล โรจนวัฒน์และคณะ

นายเพชรวรรต กล่าวว่าเมื่อวันที่ 18-21 ก.พ. กมธ. ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “การจัดทำบัญชีทรัพย์สินของวัดและการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ในการสร้างวัดตามมติคณะรัฐมนตรี” ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงราย

โดยในครั้งนี้ ได้ได้จัดการอบรมในจุดแรกที่ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยลำพูน จ.ลำพูน โดยมีพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 6 กรรมการมหาเถรสมาคม มาเป็นประธานในพิธี โดยพระพรมเสนาบดี ได้ให้โอวาท กับพระสงฆ์และไวยาวัจกร ให้ความสำคัญในการจัดทำบัญชี รวมถึงทรัพย์สินของวัด พระควรแยกบัญชีระหว่างพระสงฆ์และของวัดให้เด็ดขาด เพราะพระสงฆ์มีค่าเพียง 1 บาท หากพลาดไปจะส่งผลให้ปาราชิกได้ การดำเนินการตามหน้าที่อย่างดี ก็จะทำให้หน้าที่ส่งผลถึงบุญกุศลที่พระสงฆ์ผู้มีตำแหน่งชั้นปกครองได้ทำบุญสร้างบารมีมากขึ้น การใส่ใจกับการทำบัญชีวัด ส่งผลถึงความโปร่งใส ปกป้องความเป็นพระสงฆ์ให้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์และจะส่งผลต่อวงการสงฆ์ให้เจริญรุ่งเรืองในภาพรวม

นายเพชรวรรต กล่าวต่อไปว่า หลังจากนั้น กมธ. ได้ลงพื้นที่ที่ อ.พาน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 20 ก.พ. 65 โดยพระเทพเวที เจ้าคณะภาค 6 ได้มอบหมายให้ พระราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 6 ได้มาเป็นประธานในพิธีที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย ในการนี้ พระราชปัญญาภรณ์ ได้กล่าวว่า การจัดทำบัญชีวัดนั้น เป็นมาตรฐานสากล ที่ขณะนี้แม้ในระดับนานาชาติ ประเทศที่เจริญแล้วล้วนแต่จัดทำบัญชีทั้งสิ้น เพื่อแสดงความโปร่งใส การทำบัญชีวัดและการจัดทำบัญชีทรัพย์สินวัด จะส่งผลถึงความเป็นระบบระเบียบ เจ้าคณะผู้ปกครอง โดยเฉพาะในระดับเจ้าอาวาส ก็จะเห็นภาพรวมภายในวัด การปฏิบัติศาสนกิจ ของสงฆ์ที่มีหัวใจคือ “ศีล สมาธิ ปัญญา” ก็จะสามารถปฏิบัติได้เต็มที่ขึ้น เพราะโลกในอดีตที่พระอยู่กับป่า แต่ในโลกปัจจุบันและในอนาคตต้องใช้คำว่าเป็นไปได้ยากขึ้น การที่พระอยู่กับวัดและแบ่งเวลาที่จะจัดวางระบบระเบียบภายในวัดเป็นเรื่องที่จำเป็น โดยมีการจัดทำบัญชีเป็นพื้นฐาน สิ่งนี้ก็จะส่งผลให้พุทธศาสนายั่งยืนต่อไป

นายเพชรวรรต กล่าวต่อไปอีกว่า จากที่ผ่านมาต้องเรียนว่า กมธ. ทำงานกันอย่างหนักเพราะเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว การจัดทำหนังสือการทำบัญชีวัด ขณะนี้ทาง กมธ.ได้จัดทำเป็นหนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประชาชนและพระสงฆ์สามารถ Download ได้ สำหรับวัดใดต้องการเป็นเอกสารหนังสือ สามารถแจ้งความจำนงต่อคณะกรรมาธิการโดยผ่าน เจ้าคณะจังหวัดได้ โดย กมธ. จะจัดส่งโดยให้มีการเก็บเงินค่าส่งที่ปลายทาง จากการปฏิบัติการเชิงรุกในครั้งนี้ ตอนต้องขอขอบพระคุณ เจ้าคณะปกครองชั้นสูง ในระดับภาค โดยเฉพาะพระพรมเสนาบดี พระเทพเวที พระราชปัญญาภรณ์ รวมถึง ส.ส.ในพื้นที่ ส.ส.วิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย เขต 3 ที่ให้ความสำคัญกับการจัดทำบัญชีวัด โดยที่ท่านเสียสละเวลา เพื่อปกป้องคณะสงฆ์ โดยภาพรวม

Leave a Reply