พระพรหมวชิรญาณมอบกัปปิยภัณฑ์อุทิศพระวัดรัตนานุภาพ

พระพรหมวชิรญาณมอบกัปปิยภัณฑ์ร่วมบำเพ็ญกุศลศพพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ สันติศึกษา’มจร-มหิดล’ร่วมพิธีฟังสวดพระอภิธรรม

 

วันที่ 22 ม.ค.2562 พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม มอบหมายให้ไวยาวัจกร จัดกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวนปัจจัย 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี และพระสมุห์อรรถพร กุสฺลจิตฺโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ มรณภาพจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ วัดรัตนานุภาพ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

 

สถาบันสันติภาพ 2 มหาวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

ขณะที่พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา มหวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ดร.พัทธ์ถีรา นาคอุไรรัตน์  ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นิสิตปริญญาเอกสาขาสันติศึกษา  มจร เข้ากราบสักการะ และถวายปัจจัยสำหรับภัตตาหารแก่พระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา ในฐานะเป็นศูนย์กลางใจของพุทธศาสนิกชนชาวยะลา พร้อมทั้งสนทนาธรรมเพื่อความรื่นเริงในการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขต่อไป หลังจากนั้นเดินทางไปวัดรัตนานุภาพเพื่อร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ในพิธีดังกล่าว มีพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ได้เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระสงฆ์ในพื้นที่ภาคใต้ และจังหวัดต่างๆ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจากจังหวัดต่างๆ มาร่วมพิธีจำนวนมาก ทั้งหมดล้วนแล้วมีแต่การโศกเศร้า

ขณะเดียวกันสมาคมศิษย์เก่า มจร นำโดย ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ นายกสมาคมฯ และตัวแทนคณะกรรมการฯ จะเดินทางไปร่วมไว้อาลัย ฟังสวดพระอภิธรรมศพ “พระครูประโชติรัตนานุรักษ์” และเป็นกำลังใจแก่คณะสงฆ์และชาวพุทธที่จังหวัดนราธิวาส ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 นี้

พร้อมกันนี้ชมรมจิตอาสา มจร  ร่วมบำเพ็ญกุศลศพ พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ และมอบรถเข็นวินแชร์ปัจจัยยังชีพ ให้โยมพ่อของพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ รวมถึงมอบอุปกรณ์ เครื่องเขียน ทุนการศึกษา ให้โรงเรียน 3 โรงเรียน ในอำเภอ สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

Leave a Reply