ผอ.หลักสูตรสันติศึกษาพร้อมชาว “มจร” ร่วมแสดงความเสียใจอาลัยยิ่ง เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพมารดาเจ้าคุณประสาร

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร รายงานว่า พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์,ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร และประธานขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เดินทางร่วมแสดงความเสียใจกับพระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. (เจ้าคุณประสาร-พธ.บ.รุ่น ๓๖) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร ในการสูญเสียบุคคลสำคัญยิ่งคือคุณแม่บุญ หนองพร้าว ได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับ โดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ) ในวันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ ณ เมรุชั่วคราว วัดโคกก่อง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

พระปราโมทย์ ระบุว่า โดยส่วนตัวมีความเคารพในอาจารย์เจ้าคุณพระเมธีธรรมาจารย์ ในฐานะครูบาอาจารย์เป็น ผู้บริหารของมหาจุฬา และผู้เคยให้โอกาสในช่วงแรกที่เข้ามาศึกษาในมหาจุฬา และเป็นแรงบันดาลใจในการเดินทางไปต่างประเทศ เป็นพระสงฆ์ชาวอีสาน ซึ่งในสมัยนั้นมีการขับเคลื่อนศูนย์รวมสงฆ์ชาวอีสาน ๒๐ จังหวัดมีการรวมพลังคนและพระสงฆ์ชาวอีสานในกรุงเทพมหานคร เช่น จัดกิจกรรมวัฒนธรรมอีสาน มอบทุนการศึกษาพระสงฆ์และลูกหลานชาวอีสาน และจัดรายการวิทยุเสียงธรรมจากศูนย์รวมสงฆ์ชาวอีสาน ซึ่งรักษาไว้ซึ่งวิถี ภาษา ผญา แหล่ ทางภาคอีสาน โดยอาจารย์เจ้าคุณถือว่าเป็นกำลังสำคัญ

ดังนั้น ในโอกาสที่ท่านเจ้าคุณได้สูญเสียโยมมารดา จึงขอแสดงความเสียใจอาลัยอย่างยิ่งกับความสูญเสียในครั้งนี้ จึงเดินทางมาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมในค่ำคืนสุดท้ายก่อนทำพิธีฌาปนกิจต่อไป ขอให้โยมแม่ท่านเจ้าคุณสู่สุคติในภพภูมิที่ดีต่อไป

Leave a Reply