“ศาลแพ่งพระโขนง-มจร” ปฐมนิเทศพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยฯ ระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี

ศาลแพ่งพระโขนงจับมือหลักสูตรสันติศึกษา “มจร” ปฐมนิเทศพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งพระโขนง ก่อนปฏิบัติหน้าที่ในศาล

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ศาลแพ่งพระโขนงโดยนายอดุลย์ ขันทอง อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งพระโขนง ได้จัดพิธีปฐมนิเทศผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ประนีประนอมรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 93 รูป/คน ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งพระโขนง ทั้งนี้หนึ่งในผู้ประนีประนอมที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมพิธีครั้งนี้ คือพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

พระมหาหรรษา ได้กล่าวระหว่างการบรรยายในหัวข้อ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยพุทธสันติวิธี” ว่า ขออนุโมทนาขอบคุณนายอดุลย์ที่ได้เปิดพื้นที่ให้ผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ประนีประนอมได้เรียนรู้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยพุทธสันติวิธี อันจะทำให้ผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ประนีประนอมได้เรียนรู้ถึงหลักการและเครื่องมือการไกล่เกลี่ยที่พระพุทธเจ้าเคยใช้เมื่อ 2600 ปีที่แล้ว แล้วนำมาปรับใช้ให้สอดรับกับวิถีของสังคมไทย

ขณะที่นายอดุลย์ กล่าวว่า ศาลแพ่งพระโขนงได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศด้านการไกล่เกลี่ยออนไลน์ วันนี้ได้ถือโอกาสให้ผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ประนีประนอมได้เรียนรู้กระบวนการไกล่เกลี่ยด้านพระพุทธศาสนาจากพระมหาหรรษา และจากกระบวนการทางตะวันตกจากนายปรัชญา อยู่ประเสริฐ เพื่อผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ประนีประนอมสามารถบูรณาการศาสตร์และศิลป์ทั้งสองไปใช้ในการไกล่เกลี่ยคู่ความได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอดุลย์เป็นผู้พิพากษารุ่นแรกๆ ที่ได้รับนโยบายการไกล่เกลี่ยจากนายวิรัช ชินวินิจกุล อดีตเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และอดีตรองประธานศาลฎีกา ไปพัฒนางานด้านการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้อง ซึ่งทำให้คดีต่างๆ ที่ค้างอยู่ในชั้นศาลลดลงเป็นจำนวนมาก และสามารถทำให้คู่ความไม่เสียโอกาส เสียเวลา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน

Leave a Reply