“สมเด็จธีร์” ส่งทีมสาธารณสงเคราะห์ขึ้นสุโขทัย เร่งจับมือภาคีเครือข่าย เบื้องต้นแจกเครื่องยังชีพและตั้งโรงทานดูแลพระภิกษุ-สามเณรและประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม

           วันที่ 1 ต.ค. 64  วานนี้  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม มอบหมายให้ พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พร้อม พระอุดมบัณฑิต รจภ 6 พระมงคลวชิรากร เลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของ มส. พระสุธีวชิรปฏิภาณ เลขานุการประธาน อ.ป.ก. พร้อมคณะ เดินทางมามอบถวายสมณบริโภคและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่พระภิกษุสามเณรวัดที่ประสบอุทกภัย และประชาชนในพื้นที่สุโขทัย

         ซึ่งสมเด็จพระมหาธีราจารย์ มีความห่วงใยต่อพระภิกษุ สามเณร และประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จึงได้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ประจำจังหวัดต่าง ๆ ให้เร่งประสานระดมกำลังช่วยเหลือ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานราชการ และภาคีเครือข่าย เบื้องต้นได้สนับสนุนให้จัดตั้งโรงทานเพื่อประกอบอาหารถวายพระภิกษุสามเณรและประชาชน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ยาเวชภัณฑ์ ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และขณะเดียวกันยังเตรียมประสานงานหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดอีกด้วย

        ในการนี้ได้มอบหมายให้ พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (สุเทพ) ผจล.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก โดยเมตตาใน พระพุทธิวงศมุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของ มส. มอบหมายให้คณะพระภิกษุสามเณรวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  จัดเตรียมเครื่องอุปโภค อาหาร น้ำดื่ม มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ชุด เพื่อส่งต่อกำลังใจในพื้นที่ จ.สุโขทัย และพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

 

 

 

Leave a Reply