พช.สิงห์บุรี เอามื้อสามัคคี ปลูกกระชาย ฟ้าทะลายโจรสู้โควิด-19 บนพื้นที่ “โคก หนอง นา”

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พบปะ มอบนโนบายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกกระชาย ฟ้าทะลายโจร ป้องโควิด-19 และให้เกียรติปลูกต้นไม้แดง ซึ่งเป็นไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และมีการนำมาใช้งานกันอย่างกว้างขวาง และมีความทนทานสูง โดยมีนายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ปลูกต้นกระชาย และฟ้าทะลายโจร บนพื้นที่แปลง โคก หนอง นา ของนายปรีชา สืบชนะกิจกุล หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี ขนาดพื้นที่ 3 ไร่

 กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในวันนี้ ประกอบด้วย การห่มดิน ให้ดินเลี้ยงพืช การปลูกไม้ 5 ระดับ ได้แก่ ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม้เรี่ยดิน ไม้หัว การปลูกหญ้าแฝก และพืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร โดยถือเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันโควิด-19 และบรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัด หรือป้องกันการติดเชื้อได้

 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Leave a Reply