“เจ้าคุณประสาร”นำคณะวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด”มจร” มอบสิ่งของรพ.สนามวัดโพธิการามร่วมสู้ภัยโควิด

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 พระเมธีธรรมาจารย์หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือ มจร ได้นำคณะผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ไปมอบเงิน เครื่องอุปโภค บริโภคและเครื่องวัดออกชิเจนให้กับโรงพยาบาลสนามวัดโพธิการาม ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลสนามวัดโพธิการาม แห่งนี้พระครูโพธิวีรคุณ เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ ร่วมกับโรงพยาบาลปทุมรัตต์ ร่วมกันจัดตั้งขึ้นภายในบริเวณอาคารปฎิบัติธรรมของวัดเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้คนภายในเขตอำเภอปทุมรัตต์และอำเภอใกล้เคียงขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มารับการรักษา 38 คน โรงพยาบาลสนามแห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 50 คน พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าว

พระครูโพธิวีรคุณ เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ กล่าวว่า ประชาชนเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมาก คณะสงฆ์อำเภอไม่สามารถจะนิ่งดูดายได้ ในฐานะเจ้าคณะอำเภอและเจ้าอาวาสวัดโพธิการามจึงเต็มใจเปิดวัดให้เป็นโรงพยาบาลสนามและเปิดมากว่าอาทิตย์แล้ว และจะเปิดต่อไปจนกว่าสถานการณ์ไวรัสร้ายนี้จะเบาบางลง

พระครูโพธิวีรคุณ กล่าวต่อไปว่า แรกๆชาวบ้านบางส่วนก็มีต่อต้านบ้าง เป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่ออธิบายให้เข้าใจแล้วชาวบ้านก็ยินดีและให้ความร่วมมือ

นายทองปาน หนองพร้าว ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 5 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ในนามกรรมการเล่าว่า ชาวอำเภอปทุมรัตต์ ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาและหลายปีมานี้ฟ้าฝนก็แล้ง ชาวนาก็ลำบากฝืดเคืองส่วนใหญ่จึงเดินทางเข้ากรุงเทพฯเพื่อหางานทำ เมื่อโควิด-19 ระบาดหนักในกรุงเทพฯและถูกจำกัดในการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวันจึงพากันเดินทางกลับบ้าน

นายทองปาน หนองพร้าว ผู้ใหญ่บ้านเล่าต่อว่า เมื่อกลับมาบ้านเกิดพร้อมกับติดเชื้อโควิด-19 มาด้วย นายวิวัฒน์ เดชจินดาวงศ์ นายอำเภอปทุมรัตต์ นพ.พงษ์เฉลย พลอยวิเลิศผอ.โรงพยาบาลปทุมรัตต์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เทศบาล อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษาในเขตอำเภอ และพระครูโพธิวีรคุณ เจ้าคณะอำเภอ ซึ่งท่านเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาระดับประเทศด้วย ก็ได้พร้อมใจกันจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นที่วัดเจ้าคณะอำเภอ เป็นเมตตา เป็นบุญของชาวอำเภอปทุมรัตต์โดยแท้ที่เจ้าคณะอำเภอ คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาช่วยชีวิตเอาไว้

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้มามอบเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคผ่านอาตมา และยังมอบเครื่องออกชิเจน ข้าวสาร อาหารแห้งอีกจำนวนหนึ่งไว้เป็นเบื้องต้นด้วย

“ส่วนบุคคลที่มีจิตศรัทธาจะบริจาคสามารถบริจาคโดยตรงได้ที่ โรงพยาบาลสนามวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มจร โทร.061-464-6356 โรงพยาบาลสนามวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มจร โทร. 065-826-9556 และโรงพยาบาลสนามวัดโพธิการาม อ.ปทุมรัตต์ โทร.081-297-4226” พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวในตอนท้าย

 

Leave a Reply