ชาวบ้านยังยากจน! เจ้าคณะจังหวัดลำปางส่งมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคช่วยเหลือ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวง และคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง มอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจนที่ประสบปัญหาด้านรายได้และไม่มีความมั่นคงในการดำรงชีพ ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ข้าวสาร ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย ขนม ยาสามัญประจำบ้าน ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ทิชชู่ กะละมัง ตะกร้า และถังพลาสติก เป็นต้น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,000 บาท โดย นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ สิ่งของอุปโภคและบริโภคดังกล่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางจะนำไปช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง เพื่อให้การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

Leave a Reply