พระพรหมบัณฑิต – วิษณุ : ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ

เช้าวันนี้ (๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ )  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี พระพรหมบัณฑิต รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง,กรรมการมหาเถรสมาคม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

Leave a Reply