มส.คลอด “ตำรวจพระ” กำราบพระนอกรีต

แหล่งข่าวจากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อเร็ว ๆ นี้แจ้งว่า มหาเถรสมาคมได้มีมติจัดตั้ง “สถาบันพระวินยาธิการ” หรือตำรวจพระ ขึ้นเพื่อจัดการกับพระภิกษุ-สามเณรที่ละเมิดพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง ซึ่งนับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งจากบุคคลที่แฝงตัวเข้ามาบวชบ้าง พระต่างชาติที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในคราบความเป็นพระโดยมิชอบบ้าง ทั้งบางส่วนก็มีพระภิกษุ-สามเณรที่มีพฤติกรรมนอกรีตรวมอยู่ด้วย  และฝ่ายบ้านเมืองทั้งตำรวจและปกครองเมื่อมีคนมาแจ้งหรือให้ตรวจสอบพฤติกรรมพระภิกษุ-สามเณรที่มีพฤติกรรมละเมิดพระธรรมวินัยและกฎหมาย ก็หวั่นเกรงที่จะเข้าไปจัดการเนื่องจากไม่อยากมีเรื่องกับพระบ้าง กับชาวบ้านที่เคารพศรัทธาต่อพระรูปนั่น ๆ บ้าง

       แหล่งข่าวระบุต่อว่า ในการนี้มหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้ พระพรหมโมลี  วัดปากน้ำภาษีเจริญ ฯ  กรรมการมหาเถรสมาคม   เป็นตัวหลักในการไปปรึกษาหารือกับหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับร่างข้อระเบียบกฎบังคับเพื่อดำเนินการจัดการตั้ง  “สถาบันพระวินยาธิการ”

เดิมพระวินยาธิการหรือตำรวจพระตั้งขึ้นด้วยคำสั่งของเจ้าคณะจังหวัด มิได้มีกฎหมายรองรับ  ทั้งตัวบุคลากรและงบประมาณ และที่สำคัญการคัดเลือกพระภิกษุที่จะมาทำหน้าที่ตำรวจพระก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า เอื้อต่อพวกฟ้อง หลังจากนี้จะต้องรอดูว่า การจัดตั้งสถาบันพระวินยาธิการหรือตำรวจพระ จะทำให้พฤติกรรมพระสงฆ์นอกรีตลดน้อยลงไปได้จริงหรือไม่!!

//////////////////////////////////

ขอบคุณภาพ : เชียงใหม่นิวส์,สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply