“ดร.มหานิยม” ถวายกัปปิยภัณฑ์สร้างกุฏิกรรมฐานมหาจุฬาอาศรมโคราช

เมื่อเวลา 9 .09 น. วันที่ 27 สิงหาคม 2566 ดร.นิยม เวชกามา อดีตสส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย ได้เข้าถวายกุฏิกรรมฐานจำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท โดยเข้ากราบนมัสการถวายแด่ ศ.ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย( มจร) และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์การสร้างกุฎีปฏิบัติธรรม 45 ที่ดร.นิยม เวชกามาเป็นเจ้าภาพ ณ มหาจุฬาอาศรม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Leave a Reply