‘มจร วิทยาเขตนครศรีฯ’เปิดศูนย์ช่วยผู้ประสบอุทกภัยปาบึก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ใชัอาคารปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย จากพายุโซนร้อนปาบึก ระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม 2562 นี้ ซึ่งความคืบหน้าการเคลื่อนตัวของพายุ จะเข้าถึงชายฝั่งในภาคค่ำของวันที่ 4 มกราคม 2562 ทั้งนี้ผู้ประสบภัยในบริเวณใกล้เคียงได้มาพักอาศัยเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีผู้ป่วยติดเตียงที่ทางมหาวิทยาลัยได้ให้การช่วยเหลือ

Cr.พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย คงคาไหว วัดนาสนธิ์

Leave a Reply