“ดร.มหานิยม” พร้อมคณะทำงานและศิษย์เก่า “มจร” พธ.บ.รุ่น 36 เข้าถวายมุทิตาเจ้าคุณประสาร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 16.00น. ที่พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ดร.นิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย ในฐานะส.ส.ที่ปฎิญานตนเพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา และดร. ณพลเดช มณีลังกา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะทำงานฯ และศิษย์เก่าพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 36 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะพระราชวัชรสารบัณฑิต (เจ้าคุณประสาร)

เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร.(ประสาร จนฺทสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย( มจร)

Leave a Reply