ตามคาด!! สั่งพักงาน “เจ้าอาวาสวัดมณฑป” ตั้งรักษาการแทน??

 วันที่ 13 สิงหาคม 2564   เมื่อวานนี้มีคำสั่งจากเจ้าคณะแขวงบางระมาด- ฉิมพลี แต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมณฑป ความว่า  ด้วยได้ทราบถึงการเผยแพร่ข่าวจากสื่อสาธารณะและสื่อออนไลน์กรณี พระสมุห์อนันต์ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดมณฑป แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ติดป้ายประกาศของวัด ข้อความว่า “วัดมณฑปไม่รับเผาศพตำรวจ” และให้สัมภาษณ์สื่อสาธารณะและสื่อออนไลน์ เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอย่างกว้างขวาง

อาจเข้าข่ายระเมิดจริยาพระสังฆาธิการ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าจะให้คงอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ระหว่างการสอบสวน จะเป็นการเสียหายแก่คณะสงฆ์

อาศัยอำนาจความในข้อ 4 วรรค 1 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2536ป ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.2505 (ฉบับที่2) พ.ศ.2535

จึงแต่งตั้งให้ พระครูกาญจนกิจจารักษ์ (บัณฑิต) ฉายา ปภสฺสโร อายุ 49 พรรษา 25 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ป.ธ.3 ป.ปส.,ศษ.บ.ร.บ. สังกัด วัดกาญจนสิงหาสน์ วรวิหาร แขวง คลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกาญจนสิงหาสน์ วรวิหาร เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมณฑป แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 พระครูพิพัฒน์วรคุณ เจ้าคณะแขวงบางระบาด-ฉิมพลี

 

 

 

Leave a Reply