ชาวขอนแก่น “แห่พระลับ” พระคู่บ้านคู่เมือง  สุดอลังการ รับเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 12 เมษายน 2567 พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดธาตุทพระอารามหลวงมรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตขอนแก่น เปิดเผยว่า ทางคณะสงฆ์วะดธาตุ พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ได้พร้อมใจกันจัดพิธีแห่พระลับ (องค์จริง) เพื่อประดิษฐานภายในพระอุโบสถวัดธาตุ ให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชาเพื้อความเป็นศิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ซึ่งการแห่พระลับนี้ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจะประดิษฐานภายในพระอุโบสถวัดธาตุ พระอารามหลวง ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน นี้ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ไปกราบสักการะเพื่อความเป็นศิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์นี้”

สำหรับ ประวัติพระลับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น

 พระลับเป็น “พระพุทธรูปปางมารวิชัย” หล่อด้วยสัมฤทธิ์ทั้งองค์และทั้งฐาน ขนาดหน้าตักกว้าง 11 นิ้ว สูง 29 นิ้ว ประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระพักตร์รูปไข่ พระนลาฎกว้าง พระขนงโก่ง พระเนตรเรียว เหลือบตาลงต่ำ พระนาสิกสันปลายแหลม พระโอษฐ์แย้ม ขนาดพระเกษาเหล็กแหลม พระเกตุมาลาใหญ่ รัศมีเป็นเปลว ตั้งอยู่บนฐานกลีบบัว ครองจีวรห่มเฉียงเปิดพระอังสาขวา ชายจีวรยาวลงมาจรดพระนาภี นิ้วพระหัตถ์ยาวเสมอกัน ฐานปัทม์ยกทรงสูงสี่เหลี่ยมบัวคว่ำหงาย และแนวลูกแก้วอกไก่งอนขึ้นทางด้านบนพระลับจัดอยู่ในกลุ่มพระพุทธรูปศิลปลาว “สกุลช่างเวียงจันทน์” คล้ายพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ระเบียงหอพระแก้ว กรุงเวียงจันทน์ มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 22-24

การเปิดเผยพระลับสู่สาธารณชน

 เมื่อ 17 ตุลาคม 2537  พระเทพวิมลโมลี  (เหล่ว สุมโน)  อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุ (พระอารามหลวง) , อดีตรองเจ้าคณะภาค 9 อดีตรองอธิการบดี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตขอนแก่น  (ในขณะนั้น) ท่านมีอายุได้ 86 ปี เกรงว่าต่อไปจะไม่มีใครรู้จัก “หลวงพ่อพระลับ” ท่านจึงได้เชิญ “นายกวี สุภธีระ” ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในขณะนั้น พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายสงฆ์และฆราวาส มาร่วมกันเปิดเผยและประกาศให้เป็นทางการว่า พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ “พระนครศรีบริรักษ์” เจ้าเมืองขอนแก่นคนแรกได้นำมาพร้อมกับการสร้างเมืองคือ “พระลับ” ที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดธาตุ (พระอารามหลวง) เมืองเก่า ขอนแก่น และประกาศว่า “เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น” สืบไปชั่วกาลนาน

Leave a Reply