“ม.ดองกุก เกาหลีใต้” จับมือ “ม.สงฆ์ มจร” พัฒนาการศึกษา “พุทธธรรม เจาะลึกมุมมองเอเชียและสากล”

วันที่ 22 กรกฏาคม 2566 ดร.ยุม แจ-วุง อธิการบดีของ Dongguk University ประเทศเกาหลีใต้ กล่าวต้อนรับคณะพระสงฆ์ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ประเด็นสำคัญว่า ขอต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่เรารวมตัวกันใจกลางกรุงโซลเกาหลีใต้ เพื่อเฉลิมฉลองการบรรจบกันของสองสถาบันที่ยิ่งใหญ่ ผูกพันกันด้วยความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้า การก่อตั้งมหาวิทยาลัย ดองกุก เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการศึกษาทางพุทธศาสนาและด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของผู้บุกเบิกศาสนาพุทธในปี พ.ศ. 2449 โดยชาติและประวัติศาสตร์เป็นสามเสาหลักที่กำหนดมหาวิทยาลัยของเรา อัตลักษณ์ และเรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการอนุรักษ์มรดกของพวกเรานี้

ในการจัดงานประชุมวิชาการร่วม “พุทธธรรม เจาะลึกมุมมองเอเชียและสากล” เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้หล่อเลี้ยงด้วยคำสอนของพระพุทธศาสนาที่อยู่เหนือพรมแดนและพรมแดนทางวัฒนธรรม เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ต้อนรับคณะสงฆ์ที่เคารพนับถือ และนักวิชาการที่นับถือซึ่งเป็นตัวแทนของพุทธศาสนิกชนระดับแนวหน้ามหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์แห่งประเทศไทย การพบปะในครั้งนี้ทำให้การประชุมนี้สมบูรณ์ด้วยไปสติปัญญาและจิตวิญญาณ นำให้เราเข้าไปใกล้ในฐานะสาวกของพระพุทธเจ้า

พระพุทธศาสนามีบทบาทสำคัญในการกำหนดภูมิทัศน์ทางจิตวิญญาณของประเทศไทยและเกาหลีใต้ มีคำสอนที่ลึกซึ้ง ปลอบปโลมจิตใจ ปัญญา และความสงบภายในแก่บุคคลนับไม่ถ้วน รวมตัวกันในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ เราได้รับการเตือนถึงคุณค่าที่รวมกันเป็นพุทธศาสนิกชน – เมตตา สติ สัมปชัญญะ แสวงหาเพื่อบรรเทาทุกข์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ในระหว่างที่ท่านทั้งหลายอยู่ที่ Dongguk University เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความหมายแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิด และประสบการณ์ ผ่านการไตร่ตรอง การอภิปรายการมีส่วนร่วมทางวิชาการและวัฒนธรรม แลกเปลี่ยน เรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความผูกพันระหว่างสถาบันของเรา ได้รับความรู้ทางพระพุทธศาสนาเชิงลึกเกี่ยวกับการปฏิบัติและประเพณีของกันและกัน

กรุงโซลซึ่งมีมรดกทางวัฒนธรรมอันรุ่มรวยและจิตวิญญาณอันมีชีวิตชีวา เบื้องหลังที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับงานชุมนุมอันเป็นมงคลนี้ ขณะที่คุณสำรวจเมือง วัด สถานที่ทางประวัติศาสตร์ และสิ่งมหัศจรรย์สมัยใหม่ ขอให้คุณค้นพบแรงบันดาลใจ และความเงียบสงบ สัมผัสกับการผสมผสานที่ลงตัวของประเพณีและ ความก้าวหน้าซึ่งสอดคล้องกับแก่นแท้ของคำสอนทางพระพุทธศาสนา สำหรับผู้แทนผู้มีเกียรติของเรา เราขอขอบคุณจากใจจริงที่ให้เกียรติเรา ด้วยการปรากฏตัวของคุณ ขอให้การประชุมร่วมกันนี้เป็นตัวกระตุ้นสำหรับความเจริญงอกงามแห่งพุทธปัญญา มิตรภาพที่ยั่งยืน และการหล่อเลี้ยง ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยดงกุก

ขอให้การเยี่ยมชมได้รับพรด้วยช่วงเวลาแห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งและจิตวิญญาณ การเจริญเติบโตให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่สวยงาม แข็งแรง ความสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างประเทศของเราและส่งเสริมจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีและ ความเข้าใจ ในขณะที่คุณออกเดินทางสู่ประเทศไทยอันเป็นที่รักของคุณ ขอให้ความทรงจำอันน่าจดจำของ ช่วงเวลาของคุณในกรุงโซลยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของคุณ ในนามของมหาวิทยาลัยดงกุก ข้าพเจ้าขอต้อนรับท่านในฐานะพี่น้องชาวพุทธต่อคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติที่เคารพนับถืออย่างอบอุ่นที่สุด

ขอให้การเดินทางมาเยี่ยมกรุงโซลของท่านเต็มไปด้วยความสงบภายใน ความรู้ และความเมตตาอันไม่มีขอบเขตของพระพุทธเจ้า ขอบคุณและขอพระพรจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธพุทธเจ้าแก่ท่านทั้งหลายเสมอ

Leave a Reply