เริ่มแล้ว!!โครงการธรรมยาตราปีที่8 เส้นทางอนุสรณ์สถานหลวงปู่สด7แห่ง

คณะศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมกับองค์กรพระพุทธศาสนา และภาคีเครือข่าย “บวร” 6 จังหวัด จัด “ธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8” สืบสานพุทธประเพณี สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ด้วยกิจกรรม “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5”

วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมกับ องค์การพุทธโลก (พล) วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายชาวพุทธกว่า 30 องค์กร จัด “โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563” ระหว่างวันที่ 2 ถึง 31 มกราคม พ.ศ.2563 ซึ่งได้เริ่มต้นกิจกรรมขึ้นเป็นวันแรก โดยพระธรรมยาตรา จำนวน 1,136 รูป ได้ธรรมยาตราออกจากมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกาย ในเวลา 09.00 น. และสิ้นสุดขบวนธรรมยาตรา ณ อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย เวลา 11.00 น. ตลอดเส้นทางมีสาธุชนใส่ชุดขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ มาร่วมปฏิบัติธรรม และโปรยดอกไม้มงคลนามเบญจทรัพย์ และทรัพย์บานชื่น เพื่อต้อนรับพระธรรมยาตรา สร้างบุญต้อนรับแก่ชีวิตต้อนรับปีใหม่กันอย่างคับคั่ง

จากนั้น ภาคบ่ายพระธรรมยาตรา ได้เดินทางออกจากวัดพระธรรมกายด้วยรถบัสที่คณะกรรมการดำเนินงานฯ จัดถวายอำนวยความสะดวกเพื่อไปยังจุดหมายปลายทาง ณ อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปดอกบัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นอุสรณ์สถานลำดับที่ 1 ใน 7 สถานที่สำคัญของเส้นทางพระผู้ปราบมาร อันเป็นสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับชีวประวัติของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ โดยพระธรรมยาตราได้เดินทางถึงสถานที่แห่งนี้ ในเวลา 15.00 น. ท่ามกลางสาธุชนที่ตั้งใจด้วยศรัทธามาร่วมโปรยดอกเบญจทรัพย์ และดอกทรัพย์บานชื่น ต้อนรับกันพระเป็นจำนวนมาก

นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ผู้ประสานงานโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการธรรมยาตราฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2563 ทั้งยังเป็นการสืบสานวีถีวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง สืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ซึ่งกิจกรรมตลอดโครงการฯ ยังหนุนเสริมการขับเคลื่อนดำเนินงานภารกิจในด้านการเผยแผ่, ด้านการสาธารณสงเคราะห์ และด้านสาธารณูปการตามนโยบายของคณะสงฆ์ อันจะทำให้เกิดการฟื้นฟูส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับหวนคืนสู่บวร อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน

สำหรับชื่อดอกไม้ที่ใช้ถวายการต้อนรับพระธรรมยาตรา ซึ่งมีมงคลนามว่าดอกเบญจทรัพย์ และดอกทรัพย์บานชื่นนั้น ใช้เรียกให้เป็นมงคล หากนำไปบูชาพระรัตนตรัยด้วยจิตที่เลื่อมใสแล้ว เชื่อว่าจะเป็นมงคลของชีวิต ส่วนคำว่าทรัพย์ ที่ใช้เรียกชื่อดอกไม้นั้น มุ่งหมายอวยพรให้สาธุชนเจริญรุ่งเรื่องด้วยโลกียทรัพย์ อันเป็นทรัพย์ภายนอกทางโลก และอริยทรัพย์ อันเป็นทรัพย์ภายในทางธรรม ทั้งนี้ ไม่มีการซื้อขายต้นเบญจทรัพย์หรือต้นทรัพย์บานชื่นแต่อย่างใด อีกทั้ง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ สอดคล้องเหมาะสมกับระยะเวลา และรูปแบบกิจกรรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 จึงกำหนดรูปแบบการสัญจรระหว่างอนุสรณ์สถานและวัดต่างๆ ในเส้นทางพระผู้ปราบมารของพระธรรมยาตราจำนวน 1,136 รูป ด้วยการใช้รถบัสและเรือเป็นหลัก การจัดโครงการธรรมยาตราฯ นี้ เป็นการดำเนินงานสืบสานพุทธประเพณีที่ภาคีเครือข่ายดำเนินงานฯ จัดขึ้นเป็นประเพณีปีที่ 8 ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเรื่องอื่นใดทั้งสิ้น”

Leave a Reply