“อลิตเติ้ลบุ๊ดด้า” เปิดเสียงสนทนาลับ “ล้างบางสงฆ์ธรรมยุตกาฬสินธุ์” ปูด “ตัวละคร” ครบ

 วันที่ 26 พ.ย. 64 เว๊บไซต์  http://www.alittlebuddha.com/ ได้ เปิดเทปลับสนทนาระหว่างบุคคล 2 คน ซึ่งถูกอ้างว่าเป็นเสียงของ พระครูเล็ก หรือ พระครูสุทธิญาณโสภณ และบุคคลอีกท่านหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นพระภิกษุเช่นเดียวกัน ซึ่งการสนทนามี 3 คลิปพอสรุปใจความสำคัญความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสังคมสงฆ์ธรรมยุตในจังหวัดกาฬสินธุ์ ใครอยู่เบื้องลึก ใครอยู่เบื้องหลัง มีการอ้างตัวบุคคล ตั้งแต่ล่างในจังหวัด สำนักงานพุทธ ฯ  องคมนตรี จนถึงอ้าง  “พระบรมราชโองการ”  ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้   ล้างบางกาฬสินธุ์ !  พระครูเล็ก ปูด “พงศ์พร” เดินเรื่อง  ใช้ท่าเถรกวาดลาน  กวาดล้างเกลี้ยงเมืองน้ำดำ

1.ใช้ทหารจับหลวงปู่เมืองสึก

2.สั่งถอดยศเจ้าคุณบัวศรี

3.สั่งปลดจากรองเจ้าคณะและถอดยศเจ้าคุณแผน

4.ตั้งเจ้าคณะอำเภอเมืองขึ้นเป็นเจ้าคณะจังหวัด

5.พระครูเล็กเสร็จงานแล้วถอนกำลังกลับหนองคาย

จบเกม..ขุดราก ถอนโคน

        อา..คืนนี้ น่าจะมีใครหลายคน “นอนไม่หลับ” ถ้าได้ฟังเสียงปริศนากาฬสินธุ์ ยิ่งฟังก็ยิ่งสะดุ้ง เพราะสะท้านสะเทือน ตั้งแต่รากหญ้าขึ้นไปถึงยอดเขาพระสุเมรุ “เสียงปริศนา” นั้น เปิดโปง เปิดปูม เปิดสมรภูมิ และเปิดวอร์รูม ทุกระดับ ตั้งแต่กาฬสินธุ์ เจ้าคณะผู้ปกครองฝ่ายธรรมยุตอันมี “วัดบวรนิเวศวิหาร” เป็นด่านใหญ่ สุดท้าย เรื่องหลุดเข้าวัง ผ่าน..พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ และ ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ทำให้มี “พระบรมราชโองการ” เสมือนฟ้าผ่ากาฬสินธุ์ ชักดิ้นชักงอกันไปหลายรูป ของจริงไม่อิงนิยาย ใครไม่ได้ฟังก็สุดแสนเสียดาย เหมือนคนตายไม่ได้อ่าน

     เปิดบทสนทนา “พระครูเล็ก” ไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหม ซัดไม่เลี้ยง “สมเด็จวันรัต” ลำเอียง หลวงพ่อบัวศรี-เจ้าคุณแผน ตัวการใหญ่ อยู่เบื้องหลังเกมป่วนเมืองน้ำดำ ปลุกม็อบกลางสนามสอบนักธรรม “ขัดขวางพระครูเล็ก” เท่ากับ “ขัดพระบรมราชโองการ” ต้องล้างบาง โดยการ “สั่งถอดสมณศักดิ์” จะกลายเป็น “พระบัวศรี-พระแผน” หมดสิ้นยศศักดิ์ นอกจากนั้นก็ยังมีอาหารจานใหญ่อีกมากมายขึ้นโต๊ะจีน อาทิ “เจ้าคุณวงษ์ไทย-เจ้าคณะจังหวัดอุดร” มีสิทธิ์ถูกถอดถอน เพราะเป็นผู้ส่งข้อมูลให้สมเด็จวันรัต อุ้มคนผิด จนเรื่องราวบานปลายกลายเป็นสงคราม

เว็บไซต์ข่าว “thebuddh” ขอให้ผู้เสพข่าวเกี่ยวกับความวุ่นวายคณะสงฆ์ไทยตอนนี้ ฟังและอ่านด้วยสติและปัญญา อย่าให้ถูก “อคติ” ครอบงำ พิจารณาให้รอบด้าน เนื่องจากข่าวสถาบันสงฆ์เป็น “เสาหลัก” เสาหนึ่งของประเทศไทย ความวุุ่นวายที่เกิดขึ้นตอนนี้ส่งผลกระทบต่อ “วิกฤติศรัทธา” ต่อสังคมสงฆ์สู่ออกไปสู่สังคมอย่างกว้างขวางจนลามออกไปกระทบกับ “สถาบันหลักของชาติ” และให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงในพระพุทธศาสนาในประเทศไทย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ส่วนเสียงในคลิปเป็นเสียงพระครูเล็กจริงหรือไม่ ไม่มีใครทราบ และเรื่องบางเรื่องที่สนทนากันในคลิป ก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่า เป็นเรื่องจริงทั้งหมดหรือไม่???

เชิญฟังบทสนทนาปริศนาด้วยวิจารณญาณได้ที่  http://www.alittlebuddha.com/

Leave a Reply