เลือกตั้ง..พระสังฆราช ??

ฉับพลันที่ไมค์ หรือ นายภาณุพงศ์ จาดนอก ประกาศว่า ประเทศจะก้าวหน้าได้ทุกอย่างต้องปฏิรูป มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ทั้งผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) หรือพระสังฆราช ประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่ ทุกอย่างต้องถูกเลือกตั้งจากประชาชนเท่านั้น”

บัดนั้นกองสนับสนุนในวงการคณะสงฆ์ของคณะราษฎรก็หายไปเกือบหมดเกลี้ยง.แม้ตอนหลังจะออกมาแก้ตัวว่า พระสังฆราช ต้องมาจากเลือกตั้งของคณะสงฆ์ก็ตาม  แต่ก็มีคำถามตามมามากมาย

คำถามบางเรื่อง เช่น จะใช้ระบบเลือกตั้งแบบไหนกับคณะสงฆ์ แบบเยอรมัน แบบญี่ปุ่น แบบอังกฤษ แบบฝรั่งเศสหรือแบบไทย ๆ

องค์กรที่จะมาดูแลเลือกตั้ง คือ ใคร  แค่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์กรเดียวคณะสงฆ์ก็ปวดกบาลจะแย่อยู่แล้ว

คุณสมบัติของว่าที่สังฆราช เป็นอย่างไร..พระภิกษุที่มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็นอย่างไร สุดท้าย..ไม่พ้นคณะสงฆ์ต้องไปพัวพันกับอำนาจรัฐ และผลประโยชน์

            cr / สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

## เสียดายคณะปฎิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่ ”อ่อนปวกเปียก”

## เสียดายข้อเสนอของคณะราษฎรประเด็นนี้ ”หลุดโลก”

การเสนอแบบนี้ แม้จะถูกใจฝ่ายมหานิกายพระสงฆ์ส่วนใหญ่ในประเทศไทย  แต่ในความจริง..มันเป็นไปไม่ได้

# เสนอแบบนี้บิ๊กตู่และองคาพยพหัวเราะจน ”ฟันปลอมร่วง” เพราะไปสร้างความชอบธรรมให้กับคนกลุ่มนี้ได้ไปต่อ

การเลือกตั้งเป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองที่จะมาทำหน้าที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะตัวแทนประชาชน…พระสังฆราช มิใช่ตัวแทนประชาชนแต่เป็น ”คนของประชาชน”

cr / สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

สิ่งที่คณะราษฎร คณะปฎิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่ ควรศึกษาแล้วมาชำแหละ คือ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2505 ใครได้ประโยชน์  หลังบิ๊กตู่ขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงไปกี่ครั้ง เบื้องลึกจับพระมหาเถรผู้ใหญ่จับติดคุกมีเงื่อนงำเบื้องลึก เบื้องหลังอะไร และโซ่ข้อกลาง ที่ร่ำลือว่า มีอำนาจ ที่แท้จริงคือใคร??

สิ่งที่คณะราษฎร  คณะปฎิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่ ควรเสนอคือ บทบาทสมเด็จพระสังฆราช ทำอย่างไรจึงจะเป็น ”สกลมหาสังฆปริณายก” ได้อย่างแท้จริง

สิ่งที่คณะราษฎร  คณะปฎิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่ ควรเสนอ คือสมเด็จพระสังฆราช ต้องยึดระบบอาวุโสหรือพรรษาหรืออะไรก็ตาม  มิใช่จะสถาปนาแต่ละครั้งต้องแก้กฎหมายทุกครั้ง..เอื้ออีกฝ่ายทุกครั้ง

สิ่งที่คณะราษฎร คณะปฎิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่ ควรเสนอคือ ทำอย่างไรที่จะให้สมเด็จพระสังฆราช หลังจากสถาปนาแล้วต้องลาออกจากเจ้าอาวาสแล้วไปประจำอยู่ที่พระตำหนักพุทธมณฑล เพื่อสลายความเป็นนิกายลง และประทับในสถานที่ที่สมพระเกียรติ

สิ่งที่คณะราษฎร คณะปฎิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่ ควรเสนอคือ ทำอย่างไรองค์กรมหาเถรสมาคม จะต้องมีพระสงฆ์รุ่นใหม่ เข้าไปบริหารจัดการ กลั่นกรอง คิดแผน ยุทธศาสตร์ คอยช่วยเหลือมหาเถรสมาคม

สิ่งที่คณะราษฎร  คณะปฎิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่ ควรเสนอคือ คือทำอย่างไรให้ตำแหน่งทางปกครองเจ้าคณะหน เจ้าคณะภาค ต้องกระจายออกไปสู่ภูมิภาค เจ้าคณะภาคตำแหน่งต้องอยู่ในเขตปกครองของตนเอง มิใช่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่คณะราษฎร คณะปฎิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่ ควรเสนอคือ ทำอย่างไร อำนาจฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ไม่ให้กระจุกตัวอยู่กับมหาเถรสมาคม

สิ่งที่สิ่งที่คณะราษฎร คณะปฎิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่ ควรตรวจสอบ ศาสนสมบัติกลาง 4 -5 พันล้าน ใครคุม ทำอะไรบ้าง จริงหรือไม่ที่มีข่าวลือว่า ”มีการไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์” รวมทั้ง ”กองทุนวัดช่วยวัด” ด้วย

สิ่งที่คณะราษฎร คณะปฎิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่ ควรเสนอคือ สิทธิและผลประโยชน์ที่บุคลากรในพุทธศาสนาพึงได้รับจากรัฐ ในฐานะพลเมืองของประเทศนี้ เช่น แม่ชี,ภิกษุณี และไวยาวัจกรวัด

                   cr / สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

       และสิ่งที่สำคัญที่สุดภายใต้ พ.ร.บ.นี้ทำอย่างไรให้อำนาจทุกอย่างขึ้นอยู่กับมหาเถรสมาคมอย่างแท้จริง

ภายใต้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2505 ฉบับนี้มีหลายอย่างที่ต้องปฎิรูป แต่มิใช่การเลือกตั้ง พระสังฆราช

เพียงแค่คณะราษฎร คณะปฎิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่ เสนอแยกศาสนาออกจากรัฐ ก็ไปได้ยากแล้ว..ที่ไปไม่ได้เพราะพระสงฆ์ส่วนใหญ่  ”ไม่เอาด้วย”

ข้อเสนอแบบนี้ เหมือนนักรัฐศาสตร์ยุคโบราณต้องการเห็นสังคมมนุษย์ ”แบบยูโทเปีย” เป็นได้แค่จินตนาการ..ฟันไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมจริง ๆ

**********************

คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย  ”เปรียญ10” : [email protected]

Leave a Reply