กรรมการ มส.นำร่องนั่งฉันในบาตร..เพื่อป้องกันโควิด-19

           วันนี้ (6 ม.ค.64) มีภาพปรากฏตามโซเซียลกลุ่มไลน์ชาวพุทธ พระธรรมกิตติเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๖ – ๑๗ – ๑๘ (ธ)  ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วัดราชาธิวาสวิหาร กำลังนั่งฉันอาหารในบาตรและนั่งระยะห่างกับพระภิกษุรูปอื่น  โดยนั่งเป็นแถว ไม่ร่วมตั้งวงฉันหรือนั่งบนเก้าอี้ล้อมวงฉันภัตตาหาร เหมือนที่คณะสงฆ์สังคมเมืองส่วนใหญ่ปฎิบัติกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

          นอกจากนี้ท่านได้มีนโยบายให้พระภิกษุทุกรูปในคณะใต้ วัดราชาธิวาส ให้ปฎิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลัก  D-M-H-T-T  คือ

           D -Distancing         อยู่ห่างไว้

           M-Mask Wearing ใส่แมสก์กัน

           H -Hand Washing หมั่นล้างมือ

           T -Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ

            T – Thai Cha na ใช้แอปฯไทยชนะ

            ปัจจุบันวัดราชาธิวาสเป็นพื้นที่หนึ่งที่เสี่ยง เนื่องจากมีเด็กนักเรียนของโรงเรียนวัดราชาธิวาสคนหนึ่งติดเชื้อโควิด -19  และมีเด็กวัด 3 คนที่ใกล้ชิดกับเด็กนักเรียนต้องกักตัว 14 วัน แม้จะตรวจเชื้อไม่พบแล้วก็ตาม

*************************

 

Leave a Reply