มอบทุนการศึกษาพระนิสิตไทยใหญ่ป.ตรี-เอกกว่า100รูป

วันที่ 15 ม.ค.2562 โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ศ.ดร.พระคำหมาย ธรรมสามิ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยพุทธศาสนารัฐฉาน ประเทศเมียนมา และเลขาธิการสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนนานาชาติ ได้เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่ พระนิสิตไทยใหญ่กว่า 100 รูป ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร) โดยมีผู้บริหารการกองวิเทศสัมพันธ์ มจร และคณะเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

Leave a Reply