ประธาน ‘คปพ.’ปฏิรูปสงฆ์หนุนแนวคิดเจ้าคณะใหญ่หนกลาง กระตุ้นให้พัฒนาพระสงฆ์เป็นนักไกล่เกลี่ยทั่วประเทศ

             เมื่อวานนี้ (20 กันยายน 63 )  ณ ห้องประชุมสัมมาปัญญา อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ) และที่ปรึกษาของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร  ได้เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พรบ.ไกล่เกลี่ย 2562 และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรฯ  รุ่นที่ 1 จำนวน 52 รูป/คน พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตาม พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ย 2562 ด้วย

             พระเทพปวรเมธี กล่าวในตอนหนึ่งว่า “นโยบายการพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อออกไปทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย และตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยตามนโยบายพระราชปริยัติกวี อธิการบดี นับเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะจะทำให้มหาจุฬาฯ ตามวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ในพื้นที่กว่า 40 จังหวัดได้มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างชุมชนและสังคมสันติสุข

            สิ่งที่อยากจะฝากเพิ่มเติม คือ การพัฒนาและฝึกอบรมพระสงฆ์ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ให้กลับมาบทบาทผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พรบ.ไกล่เกลี่ย 2562 เพราะพระสงฆ์ในชุมชนต่างๆ มีต้นทุนทางสังคมที่ดี อีกทั้งชาวบ้านทั่วไปจะมีเชื่อถือในการทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางของพระสงฆ์” พระเทพปวรเมธีกล่าวเสริม

           ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง และกรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะที่ปรึกษาศูนย์ไกล่เกลี่ย  ที่ได้มีดำริเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาให้ มจร ที่ดูแลศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562  ได้ช่วยทำหน้าที่พัฒนาและฝึกอบรมพระวินยาธิการในหนกลางจังหวัดละ 2 รูป ก่อนที่จะขยายไปสู่เจ้าอาวาสต่อไป..”

************************

 

Leave a Reply