วันครูแห่งชาติประจำปี2566 พศ.มีสารถึงครูและบุคลากรร.ร.พระยัติธรรมแผนกสามัญ

วันที่ 16 มกราคม 2566 เนื่องในวันครูแห่งชาติ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาการาชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้มีสารถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระยัติธรรม แผนกสามัญ ความว่า

ทั้งนี้ที่ผ่านมาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ติดตามให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระยัติธรรม แผนกสามัญ อย่างต่อเนื่องอย่าง อย่างเช่นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 นายอินทพร พร้อมด้วยนางกณิกนันต์ ล้อสีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหารสำนักเขตการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนศึกษา และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เชียงราย ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการจัดประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และร่วมสรุปผลการลงพื้นที่ ร่วมกัน ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธาราม ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จ.พะเยา โดยมี พระเดชพระคุณ พระโสภณพัฒโนดม รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา (กิตติมศักดิ์) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูถาวรรัตนานุกิจ ประธานสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6 พระครูจันทวิริโยภาส ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา และผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดพะเยา

นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสมชาย จำปารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมโครงการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเขต 6 การนี้ นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบเกียรติบัตรครูดีเด่น และเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว หลังจากนั้นได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการฯ ของแต่ละโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาที่จัดแสดงภายในงาน พร้อมให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

Leave a Reply