หนุนพระสงฆ์ศึกษาทักษะการสื่อสารการโค้ชแนวพุทธ

วันที่ 31 ม.ค.2562 เพจ คิลานธรรม ได้โพสต์ว่า มูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย (Mind Coach Froundation) สนับสนุนส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้ศึกษาทักษะการสื่อสารการโค้ชตามแนวพุทธ ในมายด์โค้ช รุ่นที่ 1 เรียนในกรุงเทพมหานคร 10 วัน และฝึกฝนอย่างเข้มข้นที่ไร่เชิญตะวัน อีก 3 วัน และได้รับวุฒิบัตรจาก พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี

Leave a Reply