‘วัดไทยนอร์เวย์-การบินไทย-มจร’ จัดบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

‘วัดไทยนอร์เวย์-การบินไทย-มจร’ จัดบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขณะที่ ‘รองอธิการบดีมจร’เผยเตรียมจัดโครงการคฤหัสถ์ธรรมทูตในต่างแดน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่วัดไทยนอร์เวย์ เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ ได้มีพิธีบรรพชาอุปสมบทพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 7 จำนวน 6 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ตามโครงการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างวัดไทยนอร์เวย์ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และสมาคมชาวพุทธในประเทศนอร์เวย์

พระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป (สธย. ) กล่าวว่า การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้นับเป็นทางการถือว่าเป็นครั้งที่ 7 แต่ถ้านับแต่เริ่มต้นดำเนินการก็เป็นครั้งที่ 10 ทั้งนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการที่ชาวไทยที่อยู่อาศัยในประเทศนอร์เวย์ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ต่างก็พร้อมใจกันในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้น และในฐานะที่เป็นชาวพุทธที่อยู่ในต่างแดนจึงกำหนดให้มีการบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนด้วย โดยร่วมมือกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประประเทศ มจร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์และทำหน้าที่ผลิตพระธรรมทูตสายต่างประเทศตามนโยบายของมหาเถรสมาคม(มส.) จัดส่งพระธรรมทูตไปปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เล็งเห็นความสำคัญของโครงการนี้ จึงได้ร่วมมือดำเนินการเรื่อยมาและเห็นว่าจะเป็นการช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ยังได้มีแนวคิดและร่วมปรึกษาหารือกับวัดไทยนอร์เวย์และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการโครงการคฤหัสถ์ธรรมทูตในต่างแดนขึ้น โดยจะจัดปีนี้เป็นปีแรกในช่วงวันที่ 27-29 กันยายน 2562 นี้ โดยรับสมัครคฤหัสถ์ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดน เข้ารับการอบรมและคาดว่า ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วจะทำหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศได้อย่างดียิ่งและจะทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปพร้อมๆ กับพระธรรมทูตด้วย

ขณะที่นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บรษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ โดยเฉพาะที่ประเทศนอร์เวย์ ที่มีวัดไทยอยู่แล้ว และบริษัทก็มีเที่ยวบิน บินตรงมายังเมืองออสโล เมื่อมีโครงการนี้ขึ้นก็พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยอนุมัติให้พนักงานของบรษัท เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทเป็นระยะเวลา 3 เดือน ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ แล้ว ยังเป็นการช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วย นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้พนักงาน ได้มีโอกาสเข้าใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและยังจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไปพร้อมกันด้วย

ในวันพิธีบรรพชาอุปสมบททางวัดไทยนอร์เวย์และเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ พร้อมพุทธศาสนิกชนไทยในนอร์เวย์ ได้พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 หลังจากพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้แสดงพระธรรมเทศนา ในพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ โครงการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ พนักงาน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 7 ณ วัดไทยนอร์เวย์ เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ ดังกล่าว

Leave a Reply