กกต.ต้องเดินหมากอิงประชาชน

     รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต.ได้โพสต์เฟชบุ๊กอ่านการเดินหมากของ คสช.และสิ่งที่ กกต.ควรทำ โดยมีรายระเอียดดังนี้

อ่านการเดินหมากของฝ่ายรัฐบาล คสช.

๑) อยากให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นช้าที่สุด เพื่อให้มีเวลาสร้างผลงานในโค้งสุดท้าย
๒) อยากให้การประกาศผลเลือกตั้ง เกิดขึ้นหลังงานพระราชพิธี
๓) อยากให้คำว่า “เลื่อนเลือกตั้ง” มาจากปากของ กกต.เอง
๔) การถือไพ่เป็นผู้ประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้ง ที่จะไม่ประกาศจนกว่า จะเข้าเขตที่ กกต.ต้องยอมเลื่อนวันเลือกตั้ง

อ่านการอ่านหมากของ กกต.

๑) หากรัฐบาลอยากเลื่อน รัฐบาลต้องเป็นผู้ชี้แจงเหตุผลเอง (จึงเป็นว่าหลังการประชุมร่วม ไม่ปรากฏ กกต.ร่วมแถลงข่าวกับ รองนายกวิษณุ)
๒) การเลื่อนเลือกตั้งในเวลาสั้นๆ ไม่กระทบความรู้สึกประชาชน แต่หากเลื่อนเป็นเดือน กกต.ไม่สามารถเอาหน้าไปรับอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนได้
๓) ถึงจะเลื่อนเลือกตั้งออก ๒ สัปดาห์หรือหนึ่งเดือน แต่ กกต.ยังอยากประกาศผลร้อยละ ๙๕ ก่อนวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันครบ ๑๕๐ วัน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องในประเด็น “ต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จใน ๑๕๐ วัน” เพราะสามารถตีความหมายได้ ๒ แนวทาง คือ หย่อนบัตรเสร็จเท่านั้น หรือ ประกาศผลด้วย
๔) การยึดกำหนดการเลือกตั้ง ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามเดิม หรือเลื่อนไปไม่เกิน ๒ สัปดาห์ จึงน่าจะเป็นความต้องการลึกๆของ กกต. แต่ขึ้นอยู่กับว่า รัฐบาลจะประกาศกฤษฎีกาเมื่อใด

ข้อเสนอต่อการเดินหมากของ กกต.

๑) อย่าเงียบ ต้องชี้แจงประชาชน
๒) ยืนยันว่า ยังคงเลือกตั้ง ๒๔ กุมภาพันธ์ ได้ หากรัฐบาลมีกฤษฎีกาออกมาภายใน ๒ สัปดาห์
๓) ยืนยันว่า เลื่อนเลือกตั้งไม่เกิน ๒ สัปดาห์ หากรัฐบาลมีกฤษฎีกาออกมาภายใน ๑ เดือน
๔) ขอให้รัฐบาลยืนยันว่า จะร่วมเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญา หากกกต.ประกาศผลการเลือกตั้งเกินกรอบ ๑๕๐ วัน แล้วถูกฟ้องว่าเป็นการจัดเลือกตั้งที่ไม่ชอบรัฐธรรมนูญ ทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ

 

///////////////////////

Leave a Reply