ครอบครัวกำเนิดวงศ์ ถวายพันธุ์ข้าวกล้า 1 คันรถ ปักดำที่ ร.ร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์”มจร”

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายทองสุข นางชำเลือง กำเนิดวงศ์ พร้อมด้วยลูกหลาน ถวายพันธุ์ข้าวกล้า 1 คันรถกระบะ เพื่อปักดำที่เเปลงนาของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระครูโสภณพุทธิศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์เเละเผยเเผ่ เป็นประธานรับไว้ เเละได้ร่วมด้วยช่วยกันหว่านลงไว้ในนาจวบจนตะวันได้ลาลับจากท้องฟ้า โดยวันที่ 26 มิถุนายน 2563 จะได้เริ่มปักดำกันต่อไป

Leave a Reply