พระนิสิตนานาชาติ มจร. เดือดร้อนหนัก!! แก็งค์หากิน”ต่อวีซ่า” รีดเงินค่านายหน้า

          วันที่ 9 พ.ย. 64   เฟชบุ๊ค  Cittapalo Rachan PM  ซึ่งเป็นเฟชบุ๊คส่วนตัวของ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) โพสต์ว่า

         บ่ายนี้  (วันที่ 8 พ.ย. 64)  มีการประชุมคณะทำงานร่วมสามส่วนงาน กองกิจการนิสิต กองวิเทศสัมพันธ์ และวิทยาลัยพุทธศาสตร์ยนานาชาติ เพื่อหาข้อเท็จจริงและแนวทางแก้ไขกรณีมีผู้แอบอ้างและหาผลประโยชน์จากนิสิตต่างชาติในการดำเนินการต่อวีซ่าและรายงานตัว 90 วัน และหาแนวทางแก้ไขป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต..

         ผู้สื่อข่าว thebuddh” ได้ลงพื้นที่ไปพบกับพระนิสิตนานาชาติทั้งที่เป็นพระภิกษุ -และคฤหัสถ์ เพื่อหาข้อมูล และสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พบว่ามี พระนิสิตไทยรูปหนึ่ง มีนิสัยเป็นหญิง พักอยู่ในหอพักเดียวกันกับพระนิสิตนานาชาติ รับเป็นนายหน้า ประสานงานต่อวีซ่าให้กับพระนิสิตนานาชาติ ด้วยการอำนวยความสะดวกรูปละ 500 บาทต่อครั้ง บางรูปเสีย 300 บาท แล้วแต่ระยะเวลาของวีซ่า  ซึงราคานี้ไม่นับรวมค่าธรรมเนียมต่อวีซ่าที่ต้องเสียกับตำรวจคนเข้าเมืองหรือ ตม.อีกต่างหาก

          พระนิสิตต่างชาติรูปหนึ่ง เปิดเผยว่า  ช่วงแรกพระนิสิตที่รับเป็นนายหน้าต่อวีซ่าไม่มีปัญหา ระยะหลังจ่ายเงินไปแล้ว วีซ่าไม่ได้รับ เวลาทวงถาม พูดบ่ายเบี่ยงตลอด  และจะเรียกเงินเพิ่ม ลักษณะแบบนี้นิสิตต่างชาติหลายรูปที่โดน และหลายรูปเดือดร้อนมาก เพราะหากวีซ่าหมดอายุ ตำรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จะปรับวันละ 500 บาท

         ในขณะที่พระนิสิตต่างชาติอีกรูปหนึ่ง เปิดเผยว่า “นิสิตที่เป็นนายหน้าขอวีซ่านี้ ทำจนออกรถได้แล้ว และเดียวนี้แปลกใบเสร็จรับเงินค่าเทอมที่ทาง มจร ออกให้ทาง ตม.เขาไม่รับ ต้องออกใบเลขที่ให้ชัดเจน และที่ ตม. เขาก็ปฎิบัติกับเราไม่เหมือนเดิม เวลาพระนิสิตเข้าไปต่อวีซ่าที่ ตม.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตอนนี้ ตม.เข้าไม่ให้พระนิสิตเข้าไปด้านในแล้ว เรื่องเยอะมากขึ้น ขอเอกสารโน้นนี้นั้นมากขึ้น ดูเหมือนหากผ่านจากพระรูปที่เป็นนายหน้ารับต่อวีซ่ารูปนี้ ตม.เขาจะอนุญาตให้ง่ายกว่าที่นิสิตต่างชาติจะไปขอเอง บางทีก็อดสงสัยไม่ได้ว่ามีอะไรกันหรือเปล่า เพราะเอกสารเราก็ครบทุกอย่าง  ที่ผ่านมานิสิตพวกเราก็ไม่รู้จะไปพึ่งใคร  ทราบว่าตอนนี้ทางผู้บริหารทราบเรื่องแล้ว ก็สบายใจมากยิ่งขึ้น ”

    สำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปัจจุบันมีนิสิตนานาชาติอยู่ประมาณ 1,300 รูปคน มากกว่า 20 ประเทศ ที่เข้ามาศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก

Leave a Reply