เปิดโฉมหน้า “ผู้มีสิทธิ” ว่าที่ “ผอ.สำนักงานพุทธฯ” ดับฝัน “คนนอก” 

วันที่ 17 ก.ย. 66 นายศุภรัตน์ โชติกญาณ ปธ.คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือสามัญ ฯ ได้ลงนามประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” จำนวน 3 ประกอบด้วย
1. นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2. นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3.นางชุติญา แก้วมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นไปด้วยความล่าช้า “ค้างคา” มาตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อน โดยมีว่า “มีการฟ้องร้อง” ขัดแข้งขัดขากันภายในองค์กรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทำให้แต่งตั้งไม่ได้  รวมทั้งมี “ข่าวลือ”ว่า มีการติดต่อคนนอก จากระทรวงที่เกี่ยวข้องแห่งหนึ่ง ให้มาดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนใหม่ เพื่อแก้ปัญหาความแตกแยกภายในองค์ แต่จากการประกาศรายชื่อล่าสุด “ดับฝัน” คนนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับวันประเมินกำหนดไว้วันที่ 25 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

Leave a Reply