แสงประทีปหมื่นดวงสว่างไสวอนุสรณ์สถานหลวงพ่อสด


แสงประทีปธรรมแห่งกตัญญูบูชานับหมื่นดวงสว่างไสว ณ สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิตของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ อนุสรณ์สถานฯ ลำดับที่ 2 ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น.ที่ผ่านมา ณ อนุสรณ์สถานลำดับที่ 2 ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร “สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต” ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร ซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินริมคลองบางนางแท่น ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม คณะพระธรรมยาตรา จำนวน 1,135 รูป พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ และคณะศิษยานุศิษย์ฯ จำนวนมาก ได้พร้อมเพรียงกันสั่งสมบุญปฏิบัติบูชาแด่พระรัตนตรัย ด้วยการจุดประทีปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ฯ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชเมธี รองเจ้าคณะภาค 8 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากคุณยงยุทธ สวนทอง นายอำเภอสามพราน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีกรรมเริ่มต้นด้วยการกราบบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล ฟังโอวาทจากประธานสงฆ์ จุดประทีปธรรมฯ ปฏิบัติธรรม อธิษฐานจิตแผ่เมตตา และเจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสงบ ร่มเย็น และสว่างไสว อันนำมาสู่ความปลื้มปีติใจของผู้เข้าร่วมงานฯ

นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และผู้ประสานงานโครงการฯ กล่าวว่า “ในวันนี้ นับเป็นวาระมหามงคลอีกครั้งหนึ่ง ที่ได้จัดให้มีงานบุญพิธีฯ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ ณ อนุสรณ์สถานฯ คลองบางนางแท่น ซึ่งในปัจจุบันคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ขึ้น บนแผ่นดินอันเป็นมงคลริมคลองบางนางแท่น อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แห่งนี้ โดยเมื่อสร้างมหาวิหารฯ แล้วเสร็จ และเป็นเวลาที่เหมาะสม จะได้ร่วมกันอัญเชิญรูปหล่อทองคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ มาประดิษฐานไว้ให้เป็นอนุสรณ์แห่งการตั้งมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ขณะล่องเรือค้าข้าวในคลองแห่งนี้ เมื่อครั้งอายุเพียง 19 ปี ว่า ถ้าบวชแล้วไม่สึกจนตลอดชีวิต ตลอดจนเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังที่ได้มีโอกาสมากราบสักการะรูปหล่อทองคำฯ และศึกษาประวัติชีวิตอันงดงามของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ได้เกิดแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติธรรม จนกระทั่งสามารถเป็น กัลยาณมิตรให้แก่ตนเอง และนำพาชาวโลกทั้งหลายให้ได้พบความสุข และเข้าถึงสรณะที่แท้จริง อันจะเป็นทางมาของสันติภาพโลกผ่านสันติสุขภายใน ไปอีกนานนับพันปี”

สำหรับโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ 7 นั้น เป็นงานบุญเสริมสิริมงคลให้ชีวิตต้อนรับศักราชใหม่ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ. 2562 ดำเนินงานโดยเครือข่ายคณะศิษยานศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมกับ องค์กรพุทธโลก (พล) ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานีฯ วัดพระธรรมกาย และองค์กรภาคีเครือข่าย “บวร” ในพื้นที่ดำเนินงาน 6 จังหวัด ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 20 องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ด้วยกิจกรรม “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” เปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมทำกิจกรรมธรรมยาตรา ถวายสังฆทาน สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ส่งเสริมศีลธรรม รู้รักสามัคคี ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับคืนสู่บ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน ฝึกให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามหลักธรรมอปจายนมัย ทำให้สังคมไทยสงบสุข ยั่งยืนด้วยบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.gbnus.com หรือติดต่อทาง Call Center หมายเลข 02-831-1234

ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมวันปิดโครงการฯ พิธีโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และดอกทรัพย์บานชื่นถวายการต้อนรับคณะพระธรรมยาตรา 1,135 รูป เข้าสู่อนุสรณ์สถานลำดับที่ 7 “สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย” ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. พร้อมร่วมสั่งสมบุญในพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ ในวันเดียวกัน เวลา 18.00 น. ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ โดยพร้อมเพรียงกัน

Leave a Reply