กมธ. ศาสนาฯ วุฒิสภา ลงนาม MOU ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแด่พระสงฆ์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 วานนี้ คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา และสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแด่พระภิกษุ และผู้นำศาสนาที่ทางราชการให้การรับรอง” โดยมีนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา และพลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ด้านการศาสนา ร่วมเป็นสักขีพยาน และมีนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา และดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ร่วมในพิธีลงนามดังกล่าว

การลงนามในครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายแด่พระภิกษุและผู้นำศาสนาที่ทางราชการให้การรับรองทั่วประเทศ ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือคดีความที่เกี่ยวกับกิจการศาสนาและศาสนสถาน ซึ่งเป็นการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น

ทั้งนี้ หน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน โดยสามารถปรับปรุงและแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายได้โดยความเห็นชอบร่วมกัน

Leave a Reply