ประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศ

วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีพระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก

พร้อมด้วยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทน พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่วนกลาง และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ รวมผู้เข้าร่วมประชุม ๗๗๒ รูป/คน ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Cr.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี / ข่าว ประชาสัมพันธ์สำนักงานพุทธมณฑล / ภาพ

Leave a Reply