พม.จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง 100 รูปที่เชียงใหม่ ถวายพระพรแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน 100 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาเบญจสัตตยายุศรีวิชัยนุสรณ์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธ ศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโครงการพระธรรมจาริก โดยมีราษฎรบนพื้นที่สูงจากศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงเข้าร่วมการบรรพชาอุปสมบท จำนวน 100 รูป โดยมีพระธรรมวชิราธิบดี เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส

ทั้งนี้นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มอบหมายให้นายสยาม นนท์คำจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายพิรุณ กองแปง หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชน สำนักงานภาคเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้

Leave a Reply