สุดยอด!! thebuddhเว็บไซต์ข่าวศาสนามีผู้ติดตามมากกว่า 3.5 ล้านคนทั่วโลก

            ปัจจุบันช่องทางการรับรู้ข่าวสารมีทั้งโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ รวมทั้งสื่อโซเซียลต่าง ๆ   ที่ผ่านมาสื่อหลักประเภทโทรทัศน์ สิ่งสิ่งพิมพ์ และรวมทั้งสื่อออนไลน์ น้อยมากที่จะเสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์และกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง ๆที่พระสงฆ์ในประเทศไทยมีมากกว่า 3 แสนรูป มีวัดมากกว่า 4 หมื่นวัด

             หากจะเสนอเข้าทำนองที่ว่า  “ข่าวร้ายลงฟรี ข่าวดีเสียเงิน”

            เว็บไซต์ข่าว thebuddh เป็นเว็บไซต์เสนอ ข่าวสารส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์และกิจการพระพุทธศาสนา รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม จึงถือว่าเป็นเว็บข่าวประเภทเฉพาะทาง

            การดำเนินการก่อตั้งของเว็บไซต์ข่าว เป็นการรวมตัวกันของอดีตนักบวชเก่าเพียง 3 ท่าน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอข่าวภายใต้แนวคิดที่ว่า

               “ข่าวไทยเชื่อมข่าวโลก เกาะติดทุกมิติในวงการข่าว THE BUDDH  คลอบคลุมทุกประเด็นในกระแสข่าวสงฆ์  เรื่องพระสงฆ์หากมิใช่เรา ไม่ใช่ข่าวจริง !!”

             การก่อตั้งพวกเราออกเงินกันเอง ทุกคนทำงานรับใช้พระพุทธศาสนา ไม่มีเงินเดือน ไม่มีค่าตอบแทน สปอนเซอร์ไม่เคยถามถึง..และก็ไม่มีใครเคยถามหา แม้กระทั้งพระสงฆ์หรือบริษัทห้างร้านต่าง ๆ  พวกเราทุกคนจึงทำด้วยใจ

            แต่.. ไม่น่าเชื่อว่าเว็บไซต์ข่าว thebuddh ตลอดปี 2563 ที่ผ่านมามีผู้เข้าชม เข้ามาอ่านมากกว่า 3.5 ล้านคน กระจายอยู่ทั่วโลก

                 สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ส่วนใหญ่ เป็นมือถือ เดสก์ท็อป และแท็บเล็ต ดังภาพ

             ส่วนประเทศที่เข้ามาอ่านข่าวมากที่สุด แน่นอนคือประเทศไทย รองลงมาคือประเทศสหรัฐอเมริกา หรือแม้กระทั้งประเทศคนนับถือศาสนาอิลามอย่าง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก็อยู่ในอันดับที่ 11 ที่เข้ามาอ่าน ดังภาพ

            วันนี้กองบรรณาธิการจึงขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเว็บข่าวเฉพาะทางอย่างเว็บไซต์ข่าว thebuddh  เกิดความคาดหมายที่เราตั้งใจเอาไว้

            พวกเราทุกคนยังคงยึดมั่นที่จะร่วมเดินหน้าเสนอข่าวสารกิจการพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์บนฐานในข้อเท็จจริง..ต่อไป

             และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า..ทุกท่านจะติดตามเราเหมือนเดิม

             จึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน..มา ณ  โอกาสนี้

***********************************

 

 

Leave a Reply