เหรียญท้าวหิรัญฮู รุ่น”กันภัย” อธิษฐานจิตโดย”หลวงพ่อคูณ วรปัญโญ”

เหรียญท้าวหิรัญฮู รุ่น”กันภัย” อธิษฐานจิตโดย”หลวงพ่อคูณ วรปัญโญ” เจ้าอาวาสวัดบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา “…แม้รัชกาลที่ 6 จะสวรรคตไปนานนมแล้ว หน้าที่ของท้าวหิรัญฮูยังคงช่วยดูแลผู้คนอยู่ตลอดเวลา…”

“ท้าวหิรัญพนาสูร” เทพผู้อารักขารรัชการที่ 6 เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสมัย ร.ศ. 126 ขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองลพบุรี เมื่อครั้งที่ยังไม่ได้เสด็จขึ้นครองราชย์ ในคืนวันเสด็จประพาสคืนหนึ่ง มีผู้ตามเสด็จท่านหนึ่งได้มีนิมิต ฝันประหลาดเห็นชายหุ่นล่ำสันใหญ่โตมาหา บอกว่าชื่อ “หิรัญ” เป็นอสูรชาวป่า ที่มานี่จะมาบอกว่า ต่อแต่นี้เขาจะคอยตามเสด็จล้นเกล้าฯ รัชการที่ 6 ไม่ว่าจะประทับอยู่ที่ใด เขาจะคอยดูแลและระวังภัยไม่ให้เกิดขึ้นกับพระองค์ท่านได้

เมื่อรัชการที่ 6 ทรงทราบเหตุการณ์ในฝันจึงทรงมีพระราชดำรัสให้จุดเทียน จัดเตรียมอาหารเซ่นสังเวย “ท้าวหิรัญฮู” ในป่าเมืองลพบุรีนั้นทันที และทุกครั้งไม่ว่าจะเสด็จฯ ไปแห่งหนใด ในเวลาค่ำถึงยามเสวย พระองค์จะมีพระราชดำรัสให้จัดอาหารเซ่นสังเวย “ท้าวหิรัญฮู” ทุกครั้งไป

และเมื่อรัชกาลที่ 6 เสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว พระองค์ก็ยังทรงระลึกถึง “ท้าวหิรัญฮู” อยู่เสมอ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ช่างหลวงมาหล่อรูปท้าวหิรัญฮูด้วยทองสัมฤทธิ์ จากนั้นก็โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชบริพารจัดเครื่องเซ่นสังเวย และเชิญ “ท้ายหิรัญฮู” เข้าสถิตในรูปหล่อนั้น พระราชนามให้ว่า “ท้าวหิรัญพนาสูร” แต่งองค์ทรงเครื่องสวมชฎาแบบโบราณ มีไม้เท้าเป็นเครื่องประดับยศ

เรื่องราวพลังปาฏิหาริย์ของท้าวหิรัญพนาสูร มีการบอกกล่าวเล่าบันทึกกันมาอย่าง หลากหลาย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี ก็มีบันทึกว่า เมื่อปี 2522 สตรีท่านหนึ่งได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ ขาหักทั้ง 2 ข้างมา นอนรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎ ช่วงหนึ่งเจ็บปวดมากจนสลบหมดสติได้ เห็นชายผู้หนึ่งมายืนที่ข้างเตียง จิตรู้ได้ทันทีว่านั่นคือท้าวหิรัญพนาสูร สตรีท่านนี้จึงได้ยกมือไหว้ ขอให้ท่านช่วยให้หายบาด เจ็บ ไม่นานก็หายเป็นปกติ ปัจจุบันสตรีท่านนี้ยังมีชีวิตอยู่ และ ท่านไม่เคยลืมท้าวหิรัญพนาสูรเลย

ปัจจุบันยังมีผู้คนศรัทธาไปกราบไหว้ท้าวหิรัญพนาสูร ซึ่งประดิษฐานอยู่ในศาลด้านหลังโรงพยาบาลพระมงกุฎ อย่างไม่ขาดสาย แม้รัชกาลที่ 6 จะสวรรคตไปนานนมแล้ว หน้าที่ของท้าวหิรัญฮูยังคงช่วยดูแลผู้คนอยู่ตลอดเวลา

ในวันที่ 10 ตุลาคมพศ 2562 ได้มีการจัดสร้าง เหรียญท่านท้าวหิรัญพนาสูร รุ่นกันภัย โดย ได้นำวัตถุมงคล เข้าพิธีอธิษฐานจิตโดย พระครูประโชติปัญญากร หลวงพ่อคูณ วรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา พระครูสัญญาบัตรชั้นเอก เพชรน้ำเอกแห่งเมืองโคราช

เหรียญท่านท้าวหิรัญฮู รุ่น”กันภัย” รุ่นนี้ ได้จัดสร้างจากกลุ่ม ชมรม กลุ่มศรัทธาท่านท้าวหิรัญพนาสูร เจตนา วัตถุประสงค์ ในการจัดสร้างนี้ เพื่อเผยแพร่ในกลุ่มชมรม และผู้มีจิตศรัทธา ในองค์ท่านท้าวหิรัญพนาสูร จึงได้มีการจัดสร้างไว้ทั้งหมด 4 เนื้อ คือ

1. เนื้อเงินลงยา สีฟ้าจำนวนการสร้าง 99 เหรียญ

2.เหรียญเนื้อฝาบาตรลงยาสีแดงจำนวนการสร้าง 499 เหรียญ

3. เนื้อฝาบาตร 999 เหรียญ

4. เนื้อทองแดง 999 เหรียญ ผู้ใดบูชาท่านท้าวหิรัญ พนาสูร จะมีโชคมีลาภ ปราศจาก โรคภัย เดินทางปลอดภัยปกป้องคุ้มครอง ภัยอันตรายต่างๆได้ดีนักแล

สนใจวัตถุมงคลติดต่อ วัดบัลลังก์ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา หรือ โทร. 087 552 6655 เล็กเจริญนคร 0886640222 กบ กรุงธนบุรี

Leave a Reply