สมเด็จพระมหาธีราจารย์ลงเรือโปรดพระ- ญาติโยมเมืองอุบลฯประสบภัยน้ำท่วม

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ลงพื้นที่เยี่ยมวัด มอบชุดเครื่องบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัย บูรณาการพลังบวรในจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ประธาน อ.ป.ก. ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม, พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 10 , พระธรรมวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา, พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี, พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ ผู้แทนพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย – เนปาล และนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพระสังฆาธิการ ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบถวายเครื่องสมณบริโภค เยี่ยมวัดที่ประสบอุทกภัย มอบชุดเครื่องบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัย ผู้เปราะบาง เพื่อเตรียมการป้องกันอุทกภัยและประสานบูรณาการให้การช่วยเหลือวัดและประชาชนต่อไป

ในการนี้ได้มีพระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม อ.อุบลราชธานี และพระพิพัฒน์วชิโรภาส ผอ.ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ป่าดงใหญ่วังอ้อ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้ากราบสมเด็จพระมหาธีราจารย์ด้วย

ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊กพระมหาวีรพล ธรรมะอารมณ์ดี

Leave a Reply