มหาดไทยเปิดสายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมงเน้นย้ำสงกรานต์ปลอดภัย

สงกรานต์ปลอดภัย ปลัดมหาดไทยเน้นย้ำผู้ว่าฯ นายอำเภอ ทั่วประเทศ บูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ดำเนินมาตรการเข้มข้นทุกมิติ เพื่อสร้างความปลอดภัยในสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนต้อนรับปีใหม่ไทย 2566 เน้นย้ำแจ้งเหตุทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 12 เมษายน 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นวันหยุดต่อเนื่อง โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้กำชับให้ทุกพื้นที่บูรณาการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในทุกมิติ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อให้ประชาชนเดินทางช่วงวันหยุดสงกรานต์อย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุ โดยได้กำหนดช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 มุ่งลด ปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งคน รถ ถนน และสภาพแวดล้อม โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายและกวดขันพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ควบคู่กับการดำเนินมาตรการ “ตรวจวัดแอลกอฮอล์” และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการบังคับใช้กฎหมาย

“ในวันนี้ มีพี่น้องประชาชนเริ่มเดินทางสัญจรเป็นจำนวนมาก คาดว่าตั้งแต่หลังเลิกงานช่วงเย็นวันนี้ จะมีปริมาณยานพาหนะทั้งบนถนนสายหลักและสายรองเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประสานสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดปริมณฑลและจังหวัดที่มีเส้นทางหลักผ่าน อาทิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา นครสวรรค์ ได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งเส้นทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท บริหารจัดการถนนที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม ทั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ หยุดปฏิบัติงาน และติดตั้งเครื่องหมาย/สัญลักษณ์เตือนให้มีความชัดเจน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พร้อมทั้งใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด/อำเภอ ทั้งหน่วยวิชาการ หน่วยให้คำปรึกษา ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรสแตนบายมอนิเตอร์ติดตามความปลอดภัยทางถนนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งได้สั่งการให้ส่วนราชการในระดับพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งมูลนิธิ สมาคมต่าง ๆ จัดตั้งด่านอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งบนเส้นทางหลักและเส้นทางรองทั่วประเทศ ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง นอกจากนี้ ในพื้นที่ถนนในชุมชน ได้กำชับฝ่ายปกครอง ใช้กลไกทั้งท้องที่ คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้ง “ด่านชุมชน” เฝ้าระวัง ตรวจตรา ป้องปราม และตักเตือนบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เน้นลดพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนน คือ ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และใช้กลไกด่านครอบครัว ควบคู่กับการดำเนินมาตรการเชิงรุกในรูปแบบการเคาะประตูบ้าน เพื่อเป็นกำลังเสริมสนับสนุนหน่วยงานหลักในพื้นที่” ปลัด มท. กล่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังได้กล่าวอีกว่า ในด้านการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว ยังได้กำชับให้ทุกจังหวัด อำเภอ ได้บูรณาการทีมจังหวัด และทีมอำเภอ ผ่านกลไกตามกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรและท่องเที่ยวทั้งทางบก และทางน้ำ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน อีกทั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์คาดว่าอาจจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ ตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ย้ำเตือนให้ทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นไว้ด้วย พร้อมประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และอันตรายจากฟ้าผ่าในช่วงที่เกิดพายุฤดูร้อน โดยหากพื้นที่ใดเกิดสถานการณ์ ต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนและจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแนะนำเส้นทางเลี่ยงที่ปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนด้วย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บและความเสียหาย

“ในช่วงท้ายนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามในการร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ หรือรดน้ำสงกรานต์กันด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ภาครัฐร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ที่ในแต่ละพื้นที่อาจมีความเข้มงวดกวดขัน ทำให้พี่น้องประชาชนยุ่งยากลำบากบ้าง แต่ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด และความสุขของพี่น้องประชาชนทุกคน อย่างไรก็ดี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 นี้ กระทรวงมหาดไทยขอส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน ได้ใช้ชีวิตในวันหยุดต่อเนื่องร่วมกับสมาชิกในครอบครัวด้วยความรัก ความสุข ความอบอุ่น ความห่วงใยซึ่งกันและกัน ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท เอื้ออาทรต่อผู้ใช้ทางร่วมกัน หากง่วงก็หยุดพัก เหนื่อยก็หยุดพัก และหากพี่น้องประชาชนพบเห็นสิ่งใดที่เป็นอันตราย หรือต้องการขอความช่วยเหลือในทุกเรื่อง สามารถโทรสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา และอาสาสมัคร เข้าให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

Leave a Reply