เจ้าคุณประสาร ฝากเรื่อง “พระศาสนา” ถึงรัฐบาลใหม่

วันที่ 16 พ.ค. 66  พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือ “เจ้าคุณประสาร”  เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวภายหลังจากที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสร็จสิ้นลงไปแล้วว่าในขณะนี้ในทางการเมืองนั้นกำลังเป็นจุดเริ่มต้นของพรรคการเมืองที่กำลังการแสวงหาพรรคร่วมเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเพื่อจะได้เข้าไปบริหารประเทศขาติบ้านเมืองรัฐบาลใหม่ที่จะเข้าไปบริหารประเทศนั้นจากนี้ไปท่านจะเป็นรัฐบาลของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ เป็นรัฐบาลของทุกคนไม่ว่าเขาจะเลือกท่านหรืออยู่อีกคนละฝั่งก็ตาม อยากให้รัฐบาลใหม่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต สร้างสรรค์ สร้างสามัคคีและนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง

เจ้าคุณประสาร กล่าวต่ออีกว่า  ในฐานะพระสงฆ์นั้นก็อยากจะฝากด้วยว่า เสาหลักอีกเสาหนึ่งในประเทศนี้คือศาสนาและพระพุทธศาสนา จึงอยากฝากถึงรัฐบาลใหม่ว่าขอให้มองมิติด้านศาสนาให้ถึงแก่นแท้ มองให้เห็นถึงความจริงและคุณูประโยชน์ที่มีต่อชาติบ้านเมืองมายาวนานจนถึงวันนี้ ขอให้ช่วยกันอุปถัมภ์ค้ำจุนทำนุบำรุงศาสนาและพระพุทธศาสนาอย่าได้มีอคติบดบังเพราะนี่คือศีลธรรมอันดีงามของคนในชาติเพื่อสันติสุขและสามัคคีของประเทศชาติอย่างแท้จริง พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวในตอนท้าย

Leave a Reply