‘หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล’จาริกปฏิบัติศาสนกิจประเทศเยอรมนี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในการนี้ได้มีพระครูภาวนาพุทธิวิเทศ พระครูปลัดมงคลสิทธิวัฒน์ พร้อมเจ้าหน้าที่กงสุล และคณะศิษยานุศิษย์น้อมถวายการต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 10.30 น. เดินทางถึงวัดพุทธวิปัสสนา เมืองวาสเซนัค

Leave a Reply