ผู้ว่าฯกรุงเก่าเผยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบพระผู้แทนมอบสิ่งของพระโยมสบอุทกภัย

สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช คณะสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือคนเมืองกรุงเก่าผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบเครื่องบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน 

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับพระเมตตาอย่างสูงยิ่งจาก เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระดำริในการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยให้ได้รับการบรรเทาเบาบางลง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในวันนี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม โปรดให้พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร นำคณะสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ มอบกัปปิยภัณฑ์และเครื่องบริโภคแก่คณะสงฆ์และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดโคกหิรัญ ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล รวมทั้งสิ้นจำนวน 155 ชุด และที่วัดโบสถ์สมพรชัย ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร รวมทั้งสิ้นจำนวน 108 ชุด ให้กับพระสงฆ์และประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเมตตาจากคณะสงฆ์อย่างสูงยิ่งในการสาธารณสงเคราะห์ช่วยดูแลประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง วรวิหาร ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะภาค 17 – 18 (ธ) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนามราม ราชวรวิหาร ท่านเจ้าคุณพระราชวัชราภรณ์ เจ้าคณะภาค 1-2-3 (ธ) เจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ท่านเจ้าคุณพระปริยัติสารสุธี เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ) เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร และพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ ทุกรูป นับเป็นมงคลยิ่งกับประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมสนองงานคณะสงฆ์ และประสานงาน อำนวยความสะดวก พร้อมทั้งนำรถผลิตน้ำดื่มมาให้บริการ และสนับสนุนบุคลากรช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่มาโดยตลอด

นายนิวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประชาชนได้รับผลกระทบน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือน รวม 15 อำเภอ 156 ตำบล 1,019 หมู่บ้าน 73,438 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับผลกระทบ รวม 13,417.1 ไร่ โดยได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเร่งให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ในเบื้องต้น และยังคงมีการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน หน่วยงาน ห้างร้าน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น และเฝ้าระวังสภาพอากาศแปรปรวน ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือ แจ้งเหตุได้ที่ ปภ. สายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply