“พระสังฆราช” ประทานพระพุทธรูป ประดิษฐาน “ประเทศอินโดนีเซีย”

วันที่ 20 มี.ค. 66   นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว. กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีประทานพระพุทธปฏิมาปางมารวิชัย เพื่อนําไปประดิษฐานเป็นพระประทาน วัดชินปัญญาสระณะ และวัดพุทธรัตนะ จังหวัดสุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี พระปัญญาวราภรณ์ สังฆปาโมกข์ คณะสังฆเถรวาทอินโดนีเซีย ปลัดกระทรวงศาสนาแห่งประเทศอินโดนีเซีย นายรักมัด บุดิมัน เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย  ผู้แทนมูลนิธิพุทธสยังกิตะ คณะกรรมการจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเขตพระนคร กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ พระพุทธรูปพระพุทธปฏิมาปางมารวิชัย ทั้ง 2 องค์ เป็นศิลปะบุโรพุทโธ (ศิลปชวา) ที่จัดสร้างโดยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ เพื่อถวายให้สมเด็จพระสังฆราชฯ และในการนี้พระพุทธรูปดังกล่าวได้ถวายไปยังประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นพระประธานที่ วัดชินปัญญาสระณะ และวัดพุทธรัตน อำเภอเซอร์ดัง เกาะสุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซียต่อไป

Leave a Reply