ผู้ว่าการรัฐพิหารอินเดียเปิดพระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนา


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าการรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย (H. E. Nitish Kumar, Hon’ble Chief Minister of Bihar, India) เป็นประธานเปิด พระพุทธรูปปางแสดงธรรม ปฐมเทศนา ที่ทะเลสาปเมืองราชคฤห์ at Ghora Katora in Rajgir.ขนาดความสูง 16 เมตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสลักหินทรายที่สูงเป็นอันดับสองรองจากพุทธไดมึสุ วัดญี่ปุ่นพุทธคยา (23 เมตร) มีพระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดไทยสิริราชคฤห์ เลขาคณะพระธรรมทูตอินเดีย- เนปาล พร้อมด้วยประธานสงฆ์วัดมหาโพธิพุทธคยา Chief Monk Bhante Chalinda พร้อมคณะสงฆ์นานาชาติกว่า 20 รูปและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธี


Cr.FB-ท่านคมสรณ์ ข่าวสารงานพระธรรมทูตอินเดีย

Leave a Reply